Ga naar hoofdinhoud

Partij van de Arbeid Wassenaar; Wat is Wassenaar zonder jeugd?

23 februari 20142 minute read

Wassenaar – Het bieden van een breed schoolaanbod, goede sportvoorzieningen, veilige speelplaatsen en de mogelijkheid om je te kunnen ontplooien in kunst en cultuur zijn voor de vorming van jongeren van bijzonder belang. Door te investeren in deze voorzieningen worden kinderen van de straat gehouden en kunnen ze zich op een goede wijze ontwikkelen.

De SJW heeft in de visie van de Partij van de Arbeid een cruciale rol in de vormgeving van het jeugdbeleid. In onze visie bestaat een goed jeugdbeleid uit meer dan het organiseren van feestjes! Jeugdbeleid is meer dan dat! Het jeugd- en jongerenwerk heeft een belangrijke ondersteunende rol in de uitvoering van (niet commerciële) activiteiten die dóór jongeren, vóór jongeren worden georganiseerd. Dit kan in het jongerencentrum van de SJW aan de dr. Mansveltkade maar ook op een andere plekken. Een goed voorbeeld hiervan is het popconcert in de Pauw dat afgelopen jaar werd georganiseerd. Het doel is om jongeren te begeleiden naar volwassenheid op een verantwoorde en veilige manier. Vaak is het contact met ouders in de pubertijd lastiger. Samen met andere jongeren ontstaat er een plek waar geleerd kan worden en talenten ontwikkeld kunnen worden.

De Partij van de Arbeid wil dat de jeugd elkaar kan ontmoeten op een overzichtelijke plaatsen zonder dat dit overlast betekent voor de omwonenden. In samenspraak met jongeren en omwonenden moet worden bekeken worden waar een “voetbalkooi” kan worden gerealiseerd

Jongeren komen soms op jonge leeftijd in de knel. Snelle en professionele hulp is dan van groot belang. Nu de taken van de jeugdzorg per 1 januari 2015 naar de gemeente komen rust er een grote verantwoordelijkheid op de gemeente en op de plaatselijke politiek om dit goed te regelen. Geen kind mag de dupe worden van decentralisaties en slinkende budgetten vanuit het Rijk. Er moet een integrale aanpak komen. Inzet is dat één hulpverlener gezinnen ondersteunt en begeleidt met één plan voor het hele gezin. Als jongeren van school komen zijn zij voldoende toegerust voor de arbeidsmarkt. Gelijke kansen zijn voor de Partij van de Arbeid de basis voor een waardig bestaan. Juist in tijden van economische crisis is bestrijding van de jeugdwerkloosheid een topprioriteit. Jeugdhulpverlening, scholen en de gemeente moeten problemen signaleren en voorkomen.

Kortom; wie voor de jeugd zorgt, zorgt voor de toekomst!
Stém daarom 19 maart, Stém Partij van de Arbeid!

Tags

JeugdPvdAWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top