Ga naar hoofdinhoud

Partij van de Arbeid Wassenaar; uw zorg is ónze zorg

10 maart 20143 minute read

Wassenaar – Volgend jaar krijgt de gemeente er belangrijke taken bij. Het betreft de (specialistische) Jeugdzorg, taken die samenhangen met de nieuwe Participatiewet (herintegratie naar werk), en het takenpakket van de zorg in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (De Wmo).

De zorg wordt uitgebreid met het leveren van ondersteuning en begeleiding aan huis. De gemeente krijgt zelf de vrijheid om te bepalen wie voorzieningen uit de Wmo echt nodig heeft: er moet maatwerk geleverd worden. Zorg moet daar waar mogelijk in ons dorp kleinschalig en in de buurt geleverd. Mensen die hulp nodig hebben mogen niet vast komen te zitten in procedures van allerlei instanties. Waar hulp nodig is moet die snel en goed beschikbaar zijn. Het is dan ook de bedoeling dat voor elk huishouden eenzelfde persoon wordt aangewezen zodat de behoefte aan zorg in samenhang wordt bekeken. Duidelijk is dat deze overheveling van taken ook gepaard zal gaan met fikse bezuinigingen, zoals bijvoorbeeld 40% korting op het gemeentelijk budget voor huishoudelijke hulp.

De Partij van de Arbeid is van mening dat ook in de zorg de sterkste schouders de zwaarste lasten kunnen dragen. Van iemand met een hoog inkomen mogen we, als dat nodig mocht zijn, wat meer vragen dan van iemand met een laag inkomen. Dit is nu wettelijk nog niet mogelijk maar de Partij van de Arbeid Wassenaar zal zich hiervoor blijvend inzetten. Om dit streven kracht bij te zetten hebben wij in de raad van afgelopen maandag een motie ingediend waarin het College wordt opgeroepen om bij de VNG aan te dringen dat er meer geld komt voor de zorg, maar dat als dit niet lukt om ook de inkomenstoets bespreekbaar te maken.

Kan de gemeente Wassenaar deze nieuwe taken alleen aan? Nee is het antwoord, Zo is kennis die bijvoorbeeld voor Jeugdzorg nodig is, te veelomvattend en te specialistisch om door een kleine gemeente zoals Wassenaar geleverd te worden. Bovendien kunnen door samenwerking kosten worden bespaard. Dat met andere gemeenten wordt samengewerkt betekent niet dat inwoners hiervan last van hoeven te krijgen. Een voorbeeld hoe het niet moet is het feit dat het loket van de Sociale Dienst van onze gemeente nu in Leidschendam-Voorburg is gevestigd. De Partij van de Arbeid Wassenaar vindt dit al jaren verkeerd. Wassenaarders moeten in ons dorp terecht kunnen! Dat wordt met de uitbreidingen van de nieuwe taken nog belangrijker. Zorg wordt daarom wat de Partij van de Arbeid betreft dicht in de buurt georganiseerd en er wordt een lokaal loket gerealiseerd.

Een goede zorg voor kwetsbare groepen; daar stond en staat de Partij van de Arbeid Wassenaar voor!!

Stém daarom 19 maart, Stém daarom 19 maart Partij van de Arbeid!

Tags

PvdAWassenaar
Back To Top