Ga naar hoofdinhoud

Ada Meltzer: “Gemeente moet haast maken met fietsverkeersplan”

31 maart 20142 minute read

Wassenaar – “Reeds in 2012 heeft minister Schulz van Haegen met de gemeenten afgesproken om een fietsverkeersplan op te stellen”, zegt Ada Meltzer met klem, “tot nu is het daar in Wassenaar niet van gekomen. Toch is het hard nodig dat in ons dorp het fietsen veiliger en aantrekkelijker wordt.” Over de hele linie is het aantal dodelijke verkeersslachtoffers de laatste jaren afgenomen, tekent de voorzitter van de Wassenaarse afdeling van de Fietsersbond daarbij aan. Tegelijkertijd is echter het aantal dodelijke fietsslachtoffers opgelopen. De gemeenteraad moet het daar niet bij laten zitten.

Fietsvoorzieningen
Fietsen is voor velen dagelijkse praktijk, bijvoorbeeld om kind(eren) naar school te brengen, boodschappen te doen, familie of vrienden te bezoeken, of louter voor plezier – misschien geldt dat ook voor u. Fietsen is bovendien gezond, brengt geen geluidshinder met zich mee en verontreinigt evenmin de lucht. “Maar het aantal fietsongelukken met ernstige gewonden of zelfs doden als gevolg ligt veel te hoog”, zegt Ada Meltzer, “vorig jaar is ook ons dorp opgeschrikt door een fietsongeluk met dodelijke afloop.” Voor ons allen is het van belang dat wij in een veilige omgeving kunnen fietsen en dat wij veilig kunnen fietsen. Dat vraagt om goede fietsvoorzieningen, zoals vrijliggende fietspaden, fietssuggestiestroken, fietsstraten en, liefst overdekte, fietsparkeerplekken, met name in het centrum en bij bushalten.

Achterstallig
De Fietsersbond erkent dat in Wassenaar na de vaststelling van het Verkeersplan 2000 vele, belangrijke en kostbare verkeersmaatregelen genomen zijn, zowel om de veiligheid en leefbaarheid als de doorstroming van het verkeer te bevorderen. “Dat juichen wij toe”, benadrukt Ada Meltzer, “maar op fietsgebied is sprake van grote achterstalligheid. Dat moet anders. Daarom heb ik de nieuw gekozen leden van de gemeenteraad gevraagd om met elkaar af te spreken dat de raad een fietsveiligheidsplan vaststelt en uitvoert. Daar vaart iedereen wel bij.” Zo’n plan zou een adequaat vervolg zijn op de Fietsbalans® – 2, die reeds in 2009 is uitgevoerd. Maar met de aanbevelingen ervan is nooit iets gedaan, laat de voorzitter van de Fietsersbond weten. Ada Meltzer: “Het spreekt voor zich dat wij graag onze kennis en ervaring aanbieden voor het opstellen van een Wassenaars fietsverkeersplan.”

Tags

Wassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top