Ga naar hoofdinhoud

Uitkomsten onderzoek winkelopenstelling op zondag

17 april 20142 minute read

Wassenaar – In de zomer van 2013 is de winkeltijdenwet gewijzigd waardoor het voor elke gemeente mogelijk is om zelf de zondagopenstelling van winkels vast te stellen. Het Wassenaarse college van burgemeester en wethouders heeft ter voorbereiding op een mogelijke wijziging van de zondagopenstelling een onderzoek verricht onder consumenten, winkeliers en andere belanghebbenden in Wassenaar.

Het onderzoek is op twee manieren uitgevoerd door een kwalitatief en kwantitatief deel. Het kwalitatieve deel bestond uit een positionpaper opgesteld door en onder verantwoordelijkheid van onderzoeksbureau Blaauwberg en een stakeholderbijeenkomst met belanghebbenden. Het kwantitatieve deel van het onderzoek is uitgevoerd door een digitale enquête onder consumenten en winkeliers. De digitale enquête is daarbij een effectief middel gebleken die in totaal door een overweldigend aantal van 841 respondenten is ingevuld.

De uitkomsten van het onderzoek zijn inmiddels voorgelegd aan de gemeenteraad door een raadsinformatiebrief. In deze informatiebrief informeert het college de gemeenteraad over de resultaten van het kwalitatieve en kwantitatieve onderzoek. De uitgebreide resultaten van het onderzoek zijn te vinden in de onderstaande bijlagen behorende bij de brief. Op basis van deze uitkomsten kan de gemeenteraad aan het Wassenaarse college vragen besluitvorming voor te bereiden voor een wijziging van de gemeentelijke winkeltijdenverordening.

Informatiebrief uitkomsten onderzoek zondagopenstelling winkels
Positionpaper Koopzondag in Wassenaar en verslag Stakeholderbijeenkomst 19 februari 2014, opgesteld door adviesbureau Blaauwberg.
Uitkomsten consumentenenquête
Uitkomsten winkeliersenquête
Tussentijdse informatiebrief van 25 februari 2014
Onderzoek CDA Wassenaar

Tags

KoopzondagOnderzoekWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top