Skip to content

Burgemeester Hoekema geeft aftrap Kwaliteitsimpuls Zocherparken

21 juli 20152 minute read

Wassenaar – Burgemeester Jan Hoekema gaf vrijdag 17 juli, als voorzitter van de erfgoedtafel Landgoederenzone, de officiële aftrap voor het project Kwaliteitsimpuls Zocherparken. De Kwaliteitsimpuls zorgt ervoor dat de Zuid-Hollandse parken die door de familie Zocher in landschapstijl zijn ontworpen, niet verloren gaan. Met hulp van de provincie Zuid-Holland gaan de gemeenten Voorschoten, Wassenaar, Leidschendam-Voorburg, Delft en Den Haag de kennis over de Zocherparken in kaart brengen en bundelen.

150 jaar landschapsparken
Raadhuis De Paauw vormde een passende ambiance voor de start van het project: Jan David Zocher jr. was betrokken bij het ontwerp van zowel het huis als de tuin. Zo’n 150 jaar hebben maar liefst vier generaties van de familie Zocher hun stempel gedrukt op het grootste deel van de Zuid-Hollandse in landschapstijl aangelegde parken. Vanaf het eind van de 18e tot het begin van de 20e eeuw was het zeer modieus parken aan te leggen in deze romantische stijl, die zich kenmerkt door slingerpaden, weidse vergezichten en ruime waterpartijen. Vanwege de hoge cultuurhistorische waarde zijn de parken vaak beschermd als rijksmonument. Dat geldt bijvoorbeeld voor De Paauw, De Horsten, Duivenvoorde, Huis ten Bosch en Oosterbeek.

Handboek en beleving
Onder leiding van het Erfgoedhuis Zuid-Holland brengt een groep deskundigen de kenmerken van de parken in kaart. Ook wordt archiefonderzoek gedaan. Op basis van deze kennis wordt een handboek samengesteld voor eigenaren en beheerders van Zocherparken, zodat zij de parken op de juiste wijze kunnen beheren en onderhouden. De kwaliteitsimpuls is ook bedoeld om bezoekers en wandelaars te informeren en het unieke karakter van de Zocherparken te laten beleven. Zo staat een evenement op het programma waarbij de specifieke Zochereigenschappen (het Zocheridioom) breed worden geëtaleerd.

Klankbordgroep
Een klankbordgroep begeleidt het project. In deze groep hebben verschillende betrokkenen zitting: diverse deskundigen op het gebied van groenbeheer en cultuurhistorie, de Rijksdienst voor het cultureel erfgoed, de eigenaren en beheerders en de gebruikers van de Zocherparken.

Het project wordt uitgevoerd met financiële steun van de provincie Zuid-Holland, het landgoedfonds van het Prins Bernhard Cultuurfonds Zuid-Holland, het Stimuleringsfonds voor de Creatieve Industrie, de gemeenten Wassenaar, Voorschoten, Leidschendam-Voorburg en Den Haag.

Tags

HoekemaWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top