Skip to content

Wetenschap in het Leerlab op de Kievietschool

7 september 20152 minute read

Wassenaar – De Kievietschool is dit jaar gestart met het Leerlab voor alle groepen. Deze week was het thema ‘wetenschap’.

De Kievietschool staat bekend om de kleine klassen en individuele aandacht voor de kinderen. Toch kan het altijd beter. De Kievietschool geeft meer aandacht aan begaafde leerlingen, die meer nodig hebben dan in de reguliere groepen kan worden geboden. Daartoe heeft de Kievietschool Het Leerlab in het leven geroepen.

Joura Ortega, expert hoogbegaafdheid, verzorgt het Leerlab. Juf Joura: “De kinderen komen elke week een dagdeel naar het Leerlab en krijgen daar pittige, inspirerende en ongebruikelijke opdrachten, die ik helemaal afstem op de verschillende leeftijdsgroepen. Deze week was de rode draad: wetenschap.”

Zo hebben de kleuters als echte wetenschappers enthousiast geëxperimenteerd met ‘drijven en zinken’. Ze hebben ontdekt dat knikkers zinken, dat aluminiumfolie zowel kan zinken als drijven, en dat knikkers met behulp van aluminiumfolie tóch kunnen drijven.

In groep 3 en 4 is gestart met het thema ‘wonen’. Als echte onderzoekers mochten zij bovenbouw-kinderen interviewen over hun woonsituatie. Ook kregen zij de opdracht om aan de hand van plaatsjes beroemde gebouwen zoals de Eiffeltoren en het Colosseum na te maken, met satéprikkers en dropjes. De kinderen moesten dus van een 2D beeld een 3D beeld maken.

De kinderen van groep 5 t/m 8 zijn deze week begonnen met ‘expeditie Moendoes’, een spannend spel waarin leerlingen een onbekende planeet in kaart brengen. Ze moeten daarvoor gegevens verzamelen, informatie uitwisselen en conclusies publiceren. Kortom, te werk gaan als een team wetenschappers.

Ook hebben deze klassen kennis gemaakt met drie verschillende manieren van denken: creatief, analytisch en praktisch. Eerst in theorie, vervolgens in een praktijkopdracht: wie kan binnen 10 minuten een de langste domino-baan bouwen? Ze hadden hiervoor alle drie de manieren van denken hard nodig. Natuurlijk loopt het dan regelmatig flink in het honderd, en dat is ook de bedoeling: het trainen van frustratietolerantie, en leren fouten maken, ofwel “stralend falen”.

Daarnaast is alle groepen nog een mooie opwarmer voorgeschoteld: ‘Filosofie-Jenga’. Een spel onder hoogspanning, waarin tegelijkertijd vrijuit wordt gefilosofeerd over vragen als “Zijn meisjes gevoeliger dan jongens?” , “Bestaat de waarheid?” en “Vind je kinderen leuker dan grote mensen?”.

Dit jaar staat er nog veel meer leuks en leerzaams op stapel voor de kinderen van het Leerlab op de Kievietschool. Verschillende thema’s die langs gaan komen, zijn: programmeren (ICT), ondernemen, techniektoernooi, biomedisch ontwerpen en debatteren. www.kievietschool.nl

Tags

Wassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top