Skip to content

Erfgoedbeleid maakt tongen los

15 oktober 20152 minute read

Wassenaar – “De suggestie dat wij ons dorp voor de wolven gooien, gaat echt te ver,” zegt GroenLinks-fractievoorzitter Aart van Sloten. Het erfgoedbeleid houdt de tongen in beweging. “Wij breken Wassenaar niet af. De discussie over het erfgoedbeleid heeft de tongen losgemaakt. In en buiten de Raad,” laat Aart van Sloten, fractieleider van GroenLinks, weten. “Dat de emoties hoog op kunnen lopen, vind ik vanzelfsprekend, maar de suggestie dat wij ons dorp voor de wolven gooien, gaat echt te ver.”

Het is eerder zo, dat Wassenaar met het nieuwe beleid meer in de pas is gaan lopen met wat in ons land gebruikelijk is. De bezem door de bureaucratie “Wie in het dorp rondloopt, ziet nergens dat de mensen de slopershamer driftig hanteren,” voegt Aart van Sloten eraan toe. “Integendeel, ondanks de crisis van de afgelopen jaren hebben de meeste bewoners veel zorg en aandacht aan hun huis besteed. Dat is én prettig voor hun woongenot, én goed voor het aanzien van ons dorp.”

Tot nu was het beleid te veel van alle kanten dicht getimmerd, vindt GroenLinks. “Met als gevolg dat normale bouwwensen te vaak op een muur van regels vastliepen,” legt Aart van Sloten uit, “en, minstens zo belangrijk, dat de wirwar aan bouwregels de kosten onnodig hoog lieten oplopen, zowel voor de mensen die hun karakteristieke woning wilden aanpassen als voor de gemeente.” Met het nieuwe beleid is het aantal panden, dat echt bescherming verdient teruggebracht en tegelijkertijd is de bezem door de bureaucratie gehaald.

“Daar is niks mis mee,” aldus de GroenLinks-leider. “Misschien mag ik een vergelijking trekken met het welstandsbeleid. Al weer enkele jaren behoort het welstandstoezicht voor een groot deel van Wassenaar tot het verleden. Indertijd ging die verandering eveneens gepaard met heftige discussies, nu hoor je er niemand meer over. Waarom? Omdat het goed werkt.” Daar valt weinig tegenin te brengen, want tot nu heeft de gemeente nog geen enkele keer hoeven ingrijpen, omdat er bewoners waren, die het met hun bouwplan wel erg bont wilden maken. Zo zie je, dat de bewoners er geen potje van maken, als je hen wat meer de vrije hand geeft, stelt de groene partij dan ook vast.

Tags

GroenLinksWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top