Skip to content

Natuurwerkdag op 7 november, helpt u ook een handje?

23 oktober 20152 minute read

Wassenaar – Elke dag is Dunea bezig met het onderhouden van 3 duingebieden tussen Monster en Katwijk zodat recreanten kunnen genieten van de rust en de ruimte en zodat 1,3 miljoen klanten in de Randstad kunnen genieten van heerlijk helder duinwater. Om de duinen ook voor de toekomst te behouden zijn grote inspanningen nodig. U kunt ons daarbij helpen tijdens de landelijke Natuurwerkdag op 7 november. Van 9.00 tot 13.00 uur gaan we met elkaar aan de slag in Meijendel en Solleveld om exoten te verwijderen, de wallen uit te dunnen en gaasafrastering vrij te zetten. U helpt toch ook mee? Kijk voor meer informatie en aanmelden op www.natuurwerkdag.nl.

Meijendel
In de vallei Meijendel vind je veel sporen van cultuurhistorie terug. Zoals de boerderij, de kleine stal (die nu dienst doet als activiteitencentrum), de grote stal (het huidige bezoekerscentrum), de akkertjes en diverse walletjes. Eén van de herstelprojecten, het omvormen van de voormalige ligweide, het erwtenland, tot akker, is inmiddels afgerond. Nu gaan we aan de slag met het zichtbaar maken van de wallen door het verwijderen van exoten en het uitdunnen van de wallen. Een arbeidsintensieve klus waarbij we uw hulp goed kunnen gebruiken op 7 november. We verzamelen voor de ingang van de Tapuit, bezoekerscentrum Dunea, Meijendelseweg 40, Wassenaar. We raden u aan om stevig schoeisel te dragen.

Solleveld
Ook dit duingebied van Dunea heeft een rijk cultuurhistorisch verleden. In het terrein liggen diverse akkertjes en walletjes. Op één van deze voormalige akkers is in de jaren ‘30 van de vorige eeuw een camping aangelegd. Speciaal om de kinderen van arme Haagse gezinnen een zorgeloze vakantie te geven. De walletjes en gaasafrastering zijn nodig aan onderhoud toe. Deze dag gaan we de exoten op dit terrein verwijderen en de gaasafrastering vrijzetten. We verzamelen bij de watertoren in Monster, Haagweg 82.

Tags

DuneaWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top