Skip to content

PvdA in geweer tegen Delfland

10 november 201557 second read

Wassenaar – Het hoogheemraadschap Delfland vindt dat iedereen moet betalen voor het zuiveren van afvalwater en gaat de kwijtschelding voor mensen met een minimum inkomen afschaffen. PvdA-gemeenteraadslid Jan van Noort is het daar niet mee eens en vraagt de gemeenteraad hiertegen stelling te nemen.

Slechts een klein deel van Wassenaar behoort tot het beheersgebied van Delfland. Het overgrote deel van deze gemeente heeft te maken met het hoogheemraadschap Rijnland, dat de kwijtschelding wel in stand houdt.

Delfland stelt dat de kwijtschelding vorig jaar 15,3 miljoen euro kostte en dat dit bij ongewijzigd beleid zou gaan oplopen tot 19 miljoen euro in 2017. Alleen al in Den Haag maken bijna 25.000 huishoudens gebruik van de kwijtschelding. Voor een gezin scheelt het 283 euro per jaar.

Voor Wassenaar zijn er nauwelijks financiële gevolgen, maar Jan van Noort vindt het vreemd dat inwoners van één gemeente verschillend worden behandeld. Bovendien wil hij voorkomen dat Rijnland het beleid van Delfland gaat volgen.

De PvdA is het eens met het principe dat de vervuiler betaalt, maar vindt ook dat de sterkste schouders de zwaarste lasten moeten dragen. Jan van Noort wil dat ook hoogheemraadschappen mensen met de allerlaagste inkomens ontzien.

Tags

PvdAWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top