Skip to content

WatWassenaarWil: Visie strandnota ontbreekt

25 januari 20162 minute read

Wassenaar – WatWassenaarWil blijft voor behoud van ons kleinschalig en klassiek familiestrand met unieke houten strandpaviljoens en vele kilometers rust en natuur. Alvorens commentaar te leveren wilden wij eerst de discussie in de commissie afwachten. De strandnota van de wethouder ondervond heftige kritiek. Amateuristisch was zelfs de kwalificatie. WWW heeft een aantal voorstellen voor verbetering gedaan. Vooralsnog is dat niet aan de orde. De (D66) wethouder werd, ook door WatWassenaarWil, gevraagd een visie te ontwikkelen en die in een nieuwe heldere nota te verwerken. Zij zal ook beter naar de ondernemers moeten luisteren.

De ondernemers hebben aangegeven weinig te voelen voor de plannen. WWW deelt deze kritiek. Wij noemen er een paar.

  • Jaarrondexploitatie vraag forse investeringen. Strandpaviljoens zullen herbouwd moeten worden. Bovendien is een aanpassing van de huidige infrastructuur nodig alsmede meer capaciteit van electriciteit en gas.
  • Het jaarlijkse roulatiesysteem is niet mogelijk met vaste paviljoens.
  • De exploitanten hebben onderbouwd dat er commercieel geen ruimte is voor een 5e strandpaviljoen.
  • Feesten en partijen zijn in de wintermaanden niet rendabel te maken. Er is geen openbaar vervoer (en dat komt er ook niet omdat de vervoersmaatschappijen, na mislukte pilots, er niets in zien).
  • Geen animo voor strandhuisjes. De ondernemers vrezen dat het niet rendabel is, WWW vreest ook voor het unieke ongerepte karakter van ons strand.

Waar de ondernemers wel om vragen

  • Exploitatiecontracten van 10 jaar. Als de Europese mededingingsregels dat niet toelaten moet men daarvoor een oplossing vinden. Dat geeft zekerheid voor investeringen.
  • Een goede fietsenstalling
  • Een schoon strand
  • Meer diversiteit onder de kiosken

Welke weg willen we inslaan? In Wassenaar is brede steun voor het behoud van het kleinschalige familiestrand. WatWassenaarWil vindt dat we de wens van de Wassenaarders moeten respecteren.

Saillant detail is dat op de dag dat de startnotitie het licht zag een delegatie van D66 onder leiding van het tweede kamerlid en oud-wethouder van Wassenaar Koser Kaya juist een protestfietstocht hield die eindigde bij de Wassenaarseslag, gericht tegen de sluipende bebouwing van strand en kuststrook!. Gelukkig heeft de VVD minister haar voorstel onder druk van een kamermeerderheid ingetrokken.

Conclusie
Denk eerst na over de gevolgen. Laat het Wassenaarse strand met rust, het is en blijft een uniek natuurgebied ook voor de komende generaties.

Fractie WatWassenaarWil

Boet Derks

Tags

StrandnotaWassenaarWWW
Gerelateerde artikelen
Back To Top