Skip to content

VVD: Afvalscheiding moet eenvoudiger en goedkoper

16 februari 20162 minute read

De VVD Wassenaar is kritisch over het huisvuilbeleid. We betalen het hoogste tarief van Nederland en het wordt door de nieuwe aanpak van AVALEX wel erg ingewikkeld. Zonder veel ophef zet AVALEX in Wassenaar een nieuwe stap op weg naar een nieuw huisvuilophaalsysteem: In de containers voor plastic afval mogen we nu ook metaal en drinkpakken gaan stoppen. De VVD zet vraagtekens bij deze aanpak. Van de inwoners wordt meer gevraagd zonder dat er iets tegenover staat en AVALEX investeert in een systeem dat elders als achterhaald wordt beschouwd.

Op 1 februari j.l. organiseerde de VVD Wassenaar een politiek café over de circulaire economie. Ondernemer Arno La Haye – die zelf zijn brood verdient met de winning van metalen uit de as van afvalenergiecentrales – hield de aanwezigen voor dat er niet één ideaal systeem is voor alle soorten afval. Voor de ene soort is scheiding vooraf het beste, zoals papier, voor andere soorten is scheiding in de afvalfabriek het beste en voor sommige soorten afval is verbranden oké, waarbij nog nuttige stoffen uit de as gewonnen kunnen worden. De burger krijgt ten onrechte het gevoel aangepraat dat je slecht bezig bent wanneer je niet zelf al je afval scheidt. La Haye betoogt dat een groot deel van het afval zou juist beter in één keer ingezameld kunnen worden waarna het centraal gescheiden en verwerkt wordt. Gemakkelijker voor de bewoners, economischer en energiezuiniger. De VVD wil dat de gemeente rekening houdt met deze inzichten en dat AVALEX het belang van de inwoners goed in het oog houdt.

De 6 gemeenten, waaronder Wassenaar, die samen eigenaar zijn van AVALEX hebben besloten dat zij overstappen op zogenaamd omgekeerd inzamelen. Dat betekent: wat voor hergebruik in aanmerking komt wordt opgehaald en restafval moet door de inwoners zelf worden weggebracht. AVALEX plaatst daarvoor nieuwe containers. Voor de invoering van dit systeem is 10 miljoen euro uitgetrokken. Wassenaar heeft besloten voorlopig alleen in te stemmen met de voorbereiding zodat we kunnen beoordelen of het nieuwe systeem gaat werken en wat het oplevert. Andere gemeenten hebben al ja gezegd tegen de invoering dus Wassenaar staat hierin alleen. Toch vindt de VVD dat B&W zich ervoor moeten blijven inspannen om tot een beter systeem te komen: lagere tarieven, keuzemogelijkheden voor de inwoners (zelf wegbrengen of laten ophalen) en toekomstgericht. In dat licht zal de VVD fractie het AVALEX plan kritisch beoordelen.

Tags

AfvalscheidingVVDWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top