Skip to content

Wassenaar corrigeert fout in juridische contracten strandtenthouders

29 maart 20162 minute read

Wassenaar – De gemeente Wassenaar is tot de conclusie gekomen dat zij de juridische overeenkomsten met een deel van de strandexploitanten al jaren verkeerd toepast. Nu dit bekend is geworden, wil de gemeente dit rechttrekken. Hiervoor heeft zij een overgangstermijn van vijf jaar uitgetrokken.

Op de Wassenaarse Slag past de gemeente momenteel twee verschillende contracten toe voor de verschillende percelen op het strand. Dat is een zogenaamde erfpachtovereenkomst voor de twee parkeerplaatsen en de kiosken bij de strandafgang. De gemeente huurt deze grond van Staatsbosbeheer en verhuurt deze door aan de ondernemers op die locatie. Hieraan verandert niets.

Daarnaast is er voor het stuk strand bij de strandpaviljoens en twee watersportverenigingen sprake van een privaatrechtelijke vergunning tussen de Staat en de gemeente. Echter in het laatste geval verhuurt de gemeente de grond aan de paviljoens en verenigingen, terwijl zij hiervoor een exploitatievergunning had moeten afgeven. De gemeente gaat deze juridische fout rechtzetten en trekt daar vijf jaar voor uit.

Wethouder Sabine Verschoor (Strandzaken)
‘Ik vind het bijzonder vervelend dat de juridische fout nu pas aan het licht is gekomen. Maar beter laat dan nooit. Belangrijker is om het alsnog te herstellen. Dat wil ik graag netjes doen en in goed overleg met de betreffende strandexploitanten. Vandaar dat we hier vijf jaar voor uittrekken.’

Mogelijkheden
Er zijn twee mogelijkheden om de juridische fout te herstellen. De eerste is dat de gemeente nagaat of zij de privaatrechtelijke vergunning kan omzetten in een erfpachtovereenkomst, net als in het andere gedeelte van het strand. Hierover vindt op dit moment overleg plaats met het Rijks Vastgoed Bedrijf. De voorkeur van het Wassenaarse college gaat uit naar deze oplossing.

Als dit niet mogelijk is, worden er exploitatievergunningen aanbesteed. Het gaat hierbij namelijk om schaarse vergunningen. Volgens de Europese Dienstenrichtlijn heeft de gemeente in dat geval de verplichting, de selectie van partijen transparant en openbaar te laten plaatsvinden. De gemeente doet alles binnen haar bereik om zo snel mogelijk duidelijkheid te geven richting de strandexploitanten over de mogelijke oplossing.

Tags

ContractStrandtenthoudersWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top