Skip to content

Een bruisend feestelijk priesterjubileum

27 mei 20162 minute read

Wassenaar – Een mooi en druk bezocht parochiefeest ter gelegenheid van het zilveren priesterjubileum van Michel Hagen, pastoor van de parochie H. Augustinus met kerken in Katwijk, Oegstgeest, Voorschoten en Wassenaar heeft op zondag 22 mei jl., in parochiekern Voorschoten plaatsgevonden.

De dag begon met een feestelijke Eucharistieviering om 14.30 uur in de H. Laurentiuskerk te Voorschoten. De kerk zat vol met mensen uit alle zes parochiekernen, familie en vrienden. Ook de burgemeesters van Voorschoten en Wassenaar gaven ‘acte de présence’. Een groot aantal bevriende priesters en diakens celebreerden mee in de H. Mis. Aan het begin van de viering sprak pastoor Hagen: “Uw waardering en dankbaarheid, omdat ik als priester iets goeds heb mogen doen voor mensen ontroert me, omdat ik mijn eigen tekorten en beperkingen ken.” In zijn preek stond hij stil bij het priesterschap: “Deze dagen groeit opnieuw het besef dat de priesterroeping toch een wonderlijk mysterie is, want het had allemaal zo anders kunnen lopen.” Over zijn eigen priesterleven zei hij: “Mensen bij Jezus brengen is in mijn priesterleven de drijfveer, want dat doet mensen goed, is heilzaam en geeft toekomst aan deze wereld.” De viering werd opgeluisterd door een jubileumkoor, dat was samengesteld uit leden van de verschillende parochiële koren, en het Katwijkse kinderkoor de “De Vrolijke Noot”. Wat zongen deze kinderen een prachtig meerstemmig Ave Maria! Aan het einde van de viering boden de kinderen uit de kinderwoorddienst de pastoor een bloemendefilé aan van 25 schitterende rozen, dit ontroerde hem zichtbaar. Namens alle parochianen feliciteerde vicevoorzitter Astrid van der Valk de zilveren jubilaris en reikte hem een speciale editie van het parochieblad De Augustinus uit, een heuse glossy, waar vele “parochiële paparazzi” aan hadden meegewerkt. Na afloop van de viering was het feest in het Bondsgebouw naast de kerk. Talloze vrijwilligers uit de hele parochie hadden gezorgd voor hapjes en drankjes en het feest werd opgeluisterd door toespraken, muzikale intermezzo’s zoals het optreden van de Fanfare H. Laurentius en een doorlopende videopresentatie over de afgelopen 25 jaar. Voor de kinderen was er een springkussen en een knutseltafel. Pastoor Hagen overhandigde het eerste exemplaar van zijn boekje ‘100 Hagenpreken’ aan Henk Rijkers, hoofdredacteur van het Katholiek Nieuwsblad. Het was een bruisend parochiefeest om in dankbaarheid op terug te kijken.

Tags

JubileumMichel HagenWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top