Skip to content

Gemeentelijke legpenning voor de heer Neisingh

19 augustus 20163 minute read

Wassenaar – Vandaag ontving de heer C.N.J. (Kees) Neisingh uit handen van burgemeester Jan Hoekema de gemeentelijke legpenning. De uitreiking vond plaats om 13.30 uur in Raadhuis De Paauw, Raadhuislaan 22, na afloop van de lunch met de Werkgroep Namenlijst van Wassenaarse Slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog.

De heer Neisingh ontving de gemeentelijke legpenning voor zijn werkzaamheden bij de totstandkoming van de Namenlijst van Wassenaarse Slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. De namenlijst is op 4 mei 2016 gepubliceerd op de gemeentelijke website en voorgelezen tijdens de Dodenherdenking bij het monument aan de Schouwweg. Ook zet de heer Neisingh zijn historische kennis al jarenlang in voor de Wassenaarse samenleving.

Onderzoeker en samensteller Namenlijst van Wassenaarse slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog
De namen op het monument aan de Schouwweg representeren niet de Wassenaarse slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Naar aanleiding van deze constatering verzochten de heer C.N.J. Neisingh en mevrouw M.E.R. barones de Vos van Steenwijk-Groeneveld aan burgemeester Jan Hoekema om een namenlijst van Wassenaarse slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog op te stellen. De heer Neisingh, bijgestaan door gemeentearchivaris Carla de Glopper, heeft het leeuwendeel van het onderzoek op zich genomen. Snel, accuraat en volhardend is hij te werk gegaan. In zeer goede samenwerking met de andere leden van de werkgroep, leidde dit tot een goed gedocumenteerde en beredeneerde lijst.

‘Wassenaar in de Tweede Wereldoorlog’
De heer Neisingh schreef een hoofdstuk over de Atlantikwall in het boek ‘Wassenaar in de Tweede Wereldoorlog’ en was betrokken bij de redactie van andere hoofdstukken. Ook leverde hij een belangrijke bijdrage aan de fondsenwerving en de presentatie van het boek in Raadhuis De Paauw. Het boek ‘Wassenaar in de Tweede Wereldoorlog’ werd uitgegeven door de Stichting Wassenaar ’40-’45.

Ordenen archief Stichting Wassenaar ’40-’45
Toen de Stichting Wassenaar ’40-’45 werd opgeheven, heeft de heer Neisingh al het materiaal gerubriceerd en gearchiveerd. Zo kon in 2015 het materiaal worden overgedragen aan het gemeentearchief van Wassenaar.

Secretaris van de Historische Vereniging Oud Wassenaer
De heer Neisingh zet zijn historische kennis en organisatorische ervaring al jaren achter de schermen – en soms ook ervoor – in voor de Historische Vereniging Oud Wassenaer. Deze vereniging houdt zich in de meest ruime zin bezig met de geschiedenis van Wassenaar, onder andere door het organiseren van lezingen, excursies en tentoonstellingen en het uitgeven van publicaties.

Voorzitter van de Stichting Vleermuisbunker Wassenaar
De heer Neisingh is voorzitter van de Stichting Vleermuisbunker Wassenaar. Deze stichting zet zich in voor het herstel en behoud van de vleermuisbunker aan de Wassenaarse Slag.

De heer Neisingh ontving in 1996 de onderscheiding Lid in de Orde van Oranje-Nassau (Met Zwaarden), vanwege zijn militaire loopbaan. Aanvrager was destijds het Ministerie van Defensie.

Tags

LegpenningNeisinghWassenaar
Gerelateerde artikelen
In De Spotlight: Asielkat Ziva
Back To Top