Skip to content

Wat Wassenaar Wil: geen voorstander grootschalige bouw op het strand

6 september 20162 minute read

Wassenaar – Al jaren lukt het de gemeente niet om een strandnota op te stellen. Wij hebben verschillende pogingen gedaan om tot een oplossing te komen. De strandexploitanten hebben belang bij een toekomstvisie op het strand.

Wat Wassenaar Wil is voor behoud van het kleinschalige familiestrand zoals we dat nu kennen. Natuurlijk moet je wel steeds blijven bedenken hoe dat nog beter kan worden, in samenwerking met de ondernemers op het strand. Omdat het college niets doet komen er verschillende initiatieven. Zo hebben we een plan ontvangen voor een grootschalige nieuw strandpaviljoen. Het gebouw heeft naast een groot oppervlak een bouwhoogte van bijna 3 bouwlagen. Daarbij wordt jaarrond exploitatie aangevraagd met de wens dat de gemeente de nodige voorzieningen aanlegt.

Strandpaviljoen Sport moet misschien zelfs naar het zuiden verplaatst worden. De strandpaviljoens aan de andere kant komen in de schaduw van het grote gebouw.
Het recente provinciebeleid wil juist grootschalige bouw aan de kust tegengaan.

De andere strandtent exploitanten voelen zich nu gedwongen ook een jaarrond exploitatie aan te vragen met alle dure inversteringen die voor een permanent gebouw nodig zijn.
Raadsbreed is herhaalde malen uitgesproken dat ons strand een kleinschalig familiestrand moet blijven. Wel nadenken dus hoe een aantal knelpunten kan worden opgelost. Het stallen van fietsen kan bijvoorbeeld aanzienlijk worden verbeterd, De inrichting van de ingang en ruimte daaromheen kan aantrekkelijker en met meer kwaliteit.

De strandpaviljoenhouders weten wederom niet waar zij aan toe zijn met dit wisselende beleid De Raad heeft enige malen uitgesproken de strandpaviljoens huurcontracten aan te bieden op basis van de huidige situatie (waar de strandpaviljoens allen de voorkeur aan gaven). Maar deze zijn een half jaar later nog steeds niet aangeboden. Waarom ?
Het college van burgemeester en wethouders voeren het besluit van de gemeenteraad dus niet uit. Dat is zorgelijk.
Wat Wassenaar Wil doet een beroep op de wethouder om niet mee te werken aan grootschalige ontwikkelingen op het strand.

Eerst het beleid in een nota vastleggen zoals de Raad heeft opgedragen. Dan snel uitvoeren en geen verdere vertraging.

Wat Wassenaar Wil

Bart Boon

Tags

StrandWassenaarWWW
Gerelateerde artikelen
Back To Top