vrijdag 24 mei 2019

P Politiek

De PvdA en de schakelklas

Wassenaar - PvdA-gemeenteraadslid Jan van Noort betreurt dat misverstanden zijn ontstaan rond het onderwijs van kinderen van vluchtelingen in Wassenaar. De gemeenteraad trok in de vorige vergadering geld uit voor een zogeheten schakelklas.

Het gaat niet om, zoals ten onrechte gemeld is, kinderen van asielzoekers in Duinrell. Wel gaat het om kinderen van vluchtelingen die een verblijfsvergunning hebben. De gemeente is verantwoordelijk voor huisvesting en onderwijs voor deze mensen.

De schakelklas in Wassenaar is bedoeld voor kinderen met een taalachterstand. Zij worden er bijgespijkerd, zodat ze kunnen instromen in het gewone onderwijs. Dit verlicht het werk van leerkrachten in dat gewone onderwijs.

Anders dan Hart voor Wassenaar heeft de PvdA er geen moeite mee, dat de gemeente hiervoor geld uittrekt.

Het gaat bij de schakelklas in eerste instantie om zes kinderen uit Syrië, die nog maar kort in ons land zijn. Te vrezen valt dat de oorlog in dat land nog zal voortduren en dat daardoor ook de stroom van vluchtelingen aan zal houden. De schakelklas zal dus nog wel een tijd nodig zijn, aldus Jan van Noort.

Advertorial

Monuta 500px

Bijzonder afscheid regelen?

Het voorbereiden van een uitvaart is een emotioneel traject. In een relatief korte tijd moet er veel geregeld worden. Een periode waarin eigenlijk tijd en aandacht voor het verlies centraal moet staan. Bij Monuta proberen we het traject zo prettig en waardig mogelijk te laten verlopen. Met onze jarenlange ervaring helpen wij u graag in deze moeilijke periode. We nemen u de zorg uit handen, zodat u rustig afscheid kunt nemen. Lees meer.

Wassenaarse Slag LIVE

Populair Nieuws

Meld u aan voor onze dagelijkse nieuwsbrief