dinsdag 16 augustus 2022

A Algemeen

Kinderen Jozefschool schrijven Dinka kids

Wassenaar - Meerdere keren heeft de St. Jozefschool de afgelopen jaren samen met Run for Rio een sponsorloop georganiseerd, waarvan de opbrengst bestemd was voor de Dinka School in Arusha in Tanzania. In januari van dit jaar hebben de kinderen van groep 7 van de St. Jozefschool brieven geschreven over hun hobby’s, lievelingsdieren, dagelijks eten en andere leuke dingen. De familie Bellekom heeft de brieven meegenomen naar de Dinka School in Arusha. In de groepen 4 en 5 zijn de brieven besproken. De in het Engels geschreven brieven konden de Dinka kids zelf lezen. De andere brieven zijn ter plaatse in de klas vertaald van het Nederlands naar het Engels. Op een klassenfoto van groep 7 werd aangewezen wie de brief had geschreven. De klassenfoto’s van groep 7 zijn aan de muur gehangen in 3 lokalen van de Dinka School. Alle Dinka Kids uit de groepen 4 en 5 hebben een brief mee naar huis genomen. Zij hebben nu de opdracht om iets te schrijven. Zij hebben geen geld voor postzegels, dus we wachten tot iemand de brieven mee naar Wassenaar neemt.

Ingrid Bellekom heeft afgelopen donderdag in groep 7 van de St. Jozefschool met foto’s laten zien hoe enthousiast de Dinka Kids de brieven hebben gelezen. De kinderen van de Jozefschool vonden dit zo leuk dat zij al zijn gestart met het schrijven van een volgende brief. Nu gaan alle kinderen een brief schrijven in het Engels, want dan kunnen de Dinka Kids de brief zelf lezen.

Op de Dinka School zijn nu 6 klassen, een peuterklas en de groepen 1 t/m 5. Ieder jaar wordt de school met een groep uitgebreid. Het schooljaar loopt van januari tot december. Telkens 3 maanden onderwijs en dan een maand vakantie. Het onderwijs is van goede kwaliteit. De leerkrachten op de Dinka School vormen een hecht team. Zij groeien mee met de grootte en de kwaliteit van de school. Voor die uitbreiding zijn nog wel financiële middelen nodig. Wilt u het project Dinka School steunen, dan kunt u uw bijdrage overmaken op rekeningnummer 368010724 t.n.v. de Stichting Run for Rio o.v.v. Dinka School. Meer informatie over de Stichting Run for Rio kunt u vinden op www.runforrio.com.