zondag 24 oktober 2021

P Politiek

De PvdA en sociale woningbouw

Wassenaar - Woningbouw, en zeker sociale woningbouw, doet de gemoederen zowel binnen als buiten de gemeenteaad hoog oplopen. In de laatste raadsvergadering gaf de bouwlocatie Generaal Winkelman, beter bekend als de zwembadlocatie, nog het nodige 'vuurwerk'. Er waren ook discussies binnen de raad en met omwonenden van de Poortlaan, Van Polanenpark 143 (voormalig kinderdagverblijf 't Hummeltje) en het project Bellesteijn.

We willen in Wasenaar geen groen voor stenen inruilen. De Partij van de Arbeid wil vrijkomende locaties binnen de bebouwde kom bestemmen voor sociale woningbouw, soms tot ergernis van andere partijen. Wat zijn de beweegredenen om steeds weer, en vaak tegen de verdrukking in, een lans te breken voor sociale huisvesting ? In Wassenaar zijn de laatste jaren, net als elders in het land, grote aantallen sociale woningen verkocht. Daarmee zijn er steeds minder woningen beschikbaar voor mensen met een bescheiden inkomen.

De partijen, die in het college van B en W vertegenwoordigd zijn, hebben afgesproken te streven naar meer sociale woningen. Maar het zijn er minder geworden, en het aantal zal de eerstvolgende jaren verder dalen.

Omdat we Wassenaar terecht groen willen houden, zijn de mogelijkheden om dit verlies te compenseren beperkt. Maar ze zijn er wel.

Door het opknappen van oude panden, nieuwbouw en herstructurering van oude woningen kan er ook in Wassenaar eigentijds en betaalbaar gebouwd worden, op een manier die past in de omgeving. Daarbij schrikt de PvdA niet terug voor een extra woonlaag. Bij sommigen doemt bij sociale woningbouw het beeld op uit de jaren 60 en 70. Die stijl van bouwen ligt ver achter ons. Een goed voorbeeld van eigentijds bouwen is De Bonte Os. Zo’n gebouw past natuurlijk niet overal, maar nieuwbouw is mogelijk zonder geweld te doen aan de omgeving.

Door die mogelijkheden en creativiteit te benutten kan Wassenaar in de toekomst een groen dorp blijven waar geschikte en betaalbare huisvesting is voor starters, ouderen, statushouders, en mensen met uiteenlopende inkomens.