woensdag 12 mei 2021

R Rubrieken

B&W vertragen nieuwbouw Ridderhof: omwonenden naar Raad van State

Wassenaar - De Belangengroep Omwonenden Ridderhof/Willibrord wacht al maanden op de beslissing van B&W op hun bezwaar tegen de sloop- en bouwvergunning voor de 1e fase van het project Ridderhof. De datum waarvoor B&W een besluit moesten nemen, 20 juli, is al 12 weken overschreden.

In de raadsvergadering van 10 oktober antwoordde wethouder Maat op vragen over het uitblijven van de beslissing dat het een complexe zaak betreft die tijd kost en dat de bezwaarschriftencommissie meer tijd nodig had. Merkwaardig, want de bezwaarschriftencommissie stuurde al op 5 juli, dus ruim 3 maanden geleden, haar advies aan B&W. Verder wilden B&W volgens hem het beroep tegen de eerdere vergunning om te mogen afwijken van het bestemmingsplan afwachten, maar de beslissing van de rechtbank is al sinds 2 september bekend.

Vanwaar dit getreuzel? Het is niet de eerste keer in deze zaak dat een beslissing zo lang op zich laat wachten. Zowel B&W als de Wassenaarsche Bouwstichting (WBS) overschreden gedurende het hele traject al regelmatig ruim de wettelijke termijnen. De Belangengroep is niet tegen nieuwbouw en het is dus absoluut onterecht om alleen haar de opgelopen vertraging te verwijten. De Belangengroep houdt zich keurig aan de gestelde termijnen en betreurt het ten zeerste dat de zo noodzakelijke nieuwbouw voor zorgbehoevenden steeds verder wordt uitgesteld.

Voor de Belangengroep is het van groot belang de beslissing op haar bezwaarschrift te krijgen en ziet zich door het gemeentelijk dralen nu genoodzaakt naar de Raad van State te gaan om geen rechten te verliezen.

Diverse pogingen van de Belangengroep om met de WBS in alle redelijkheid te overleggen over aanpassingen van de plannen en zo het proces te bespoedigen zijn telkens op niets uitgelopen.

In het Bellesteijnproject, hoewel dat ook niet de schoonheidsprijs verdient en de omwonenden niet in alles zijn gehoord, is in overleg met de omwonenden tenminste nog een aantal aanpassingen gedaan. Helaas heeft de WBS in de Ridderhofplannen nog geen centimeter toegegeven en houdt halsstarrig vast aan nieuwbouw die niet in de omgeving en zeker niet in een Beschermd Dorpsgezicht past.

Het had zo anders kunnen lopen als ook in dit project goed overleg had plaatsgevonden. De Belangengroep stuitte op een gesloten deur, ondanks dat overleg in 2011 door de directeur van de WBS was toegezegd. Van dit onvermurwbare gedrag zijn de gewone burgers en in dit geval met name de zorgbehoevenden de dupe.

Belangengroep Omwonenden Ridderhof/Willibrord