dinsdag 22 juni 2021

R Rubrieken

Nieuwe dreiging voor locatie Valkenburg: tijd voor actie van raad en burgerij

Wassenaar - Wassenaar heeft al jaren bezwaar tegen de te smalle buffer die resteert als het vliegveld Valkenburg zal worden bebouwd met 5000 woningen. Nu dreigen nieuwe ontwikkelingen die de situatie nog slechter maken. Naast de 5000 woningen komt er aan de Wassenaarse kant een nieuwe industriële activiteit voor drones/onbemande vliegtuigen (bedrijfsgebouwen en testruimtes op de grond en in de lucht, start/landingsbaan van 1 km, uitvluchtcorridor naar zee). In eerste instantie leek de discussie te gaan over hoeveel woningen dat zou mogen kosten. Het aantal van 5000 woningen mag echter niet worden verminderd. Dat betekent dat die bedrijvigheid, die behalve nieuwe bedrijfsgebouwen geluidhinder oplevert, in de groene buffer tussen de Oostdorperweg en Katwijkseweg op Wassenaars grondgebied zal komen. De groene buffer wordt daar dan een niet-openbaar toegankelijk bedrijfsterrein. Zie bijgaand kaart met een mogelijke optie.

Omdat er verschillend wordt gedacht over de vraag of drones en woongebied wel bij elkaar passen (gemeente Katwijk is erg vóór drones, de grondeigenaar het rijk en de gemeente Leiden zijn tegen) heeft Katwijk met steun van Gedeputeerde Bom bij de provincie een raar, aanvechtbaar compromis bedacht: blijven uitgaan van 5000 woningen, snel beginnen met woningbouw en de dronesbedrijvigheid, maar wel de woningen de eerste tijd zo situeren dat woningen en drones elkaar niet bijten en na 5 jaar bekijken of de drones-ontwikkelingen kunnen doorgaan. Een discussie in een provinciale commissie op 18 jan. j.l. leidde ertoe dat de commissie toeliet, wel onder later te controleren voorwaarden, dat Gedeputeerde Bom en Katwijk mogen starten met hun aanpak. De gemeente Wassenaar sprak op 18 jan. wel in maar heeft zich niet uitdrukkelijk tegen dat compromis verzet. Dat betreuren wij ten zeerste. Inmiddels komt alles in een stroomversnelling want de raad van Katwijk gaf op 26 jan. j.l. ook zijn fiat.

Voor Wassenaar, regio èn bewoners van het nieuwe woongebied is dit een desastreuze ontwikkeling. Stichting Valkenburg Groen strijdt al sinds 2007 tegen de plannen en bepleit voortdurend dat om de verstedelijking in onze regio nog een beetje in de hand te houden, een open groene strook van 1500 meter breedte tussen de bebouwing van Valkenburg en Wassenaar noodzakelijk is (gepland is ca. 700m). Ook de gemeenteraad van Wassenaar heeft dat in een motie en in een alternatief plan vastgelegd.

Omdat de discussies zich al maandenlang buiten Wassenaar om afspelen vindt onze Stichting dat de bewoners van Wassenaar moeten tonen dat zij de nieuwe ontwikkelingen niet accepteren. Het huidige woningbouwplan voor het voormalige vliegveld betekent al een te grote aanslag op de open ruimte in onze regio. Drones-industrie ten koste van groen toevoegen maakt het allemaal nog erger. Onze raad moet voorkomen dat het gebied tussen Katwijk en Wassenaar volledig verstedelijkt en de groene buffer geheel verdwijnt.

Daarvoor moeten nu eerst de Wassenaarse raadsleden strijdbaar op de bres gaan staan voor de Wassenaarse belangen. Op 6 februari is er eerst een commissievergadering, vreemd genoeg zonder een voorstel van B&W over in het te nemen standpunt en op 20 februari vergadert de raad over Valkenburg. Het zou goed zijn als veel betrokken burgers, o.a. uit Wassenaar-noord, zich laten zien en horen bij die vergaderingen.

Als de Raad en B&W zich niet bij provincie, Katwijk en het rijk verzetten tegen deze plannen, dan betalen met name de bewoners van Wassenaar-noord straks de rekening.

Namens de Stichting Valkenburg Groen,
John Borking, Carlo Belderbos, Ekko Krol
Lange Kerkdam 27
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

drones