dinsdag 28 september 2021

P Politiek

HartvoorWassenaar en ons afvalbeleid (6)

Wassenaar - HartvoorWassenaar wordt door velen in ons dorp benaderd over Avalex. Ook tijdens onze bezoeken aan buurtverenigingen is het een belangrijk onderwerp.
HartvoorWassenaar is als enige tegen de genomen maatregelen en heeft uitgezocht dat er betere oplossingen zijn. Maar de coalitie (CDA,D66,PvW,GL,PvdA) blijft bij haar standpunt.

Wat zijn nu eigenlijk de genomen maatregelen: Het is heel simpel.
In plaats van iedere week ophalen van huisafval (groen en grijs) wordt het nu eens in de twee weken opgehaald. Voor de rest veranderd er niets.
Vanaf 2019 wordt de grijze bak alleen nog maar gebruikt voor verpakkingsmateriaal van plastic, metalen verpakkingen en drankenkartons (PMD).
De rest (luiers enz.) mag je naar een centrale verzamelcontainer brengen.
Die scheiding van groen en grijs is overigens onzin. De inhoud van beide bakken wordt op enig moment weer samengevoegd. Afgelopen week draaide de vuilniswagen die de grijze bakken had geleegd aan het eind van de straat om, en deed vervolgens de groene bakken.

Het college stelt nu dat deze maatregelen tot een tariefsverlaging hebben geleid. Dat is onzin. De tariefsverlaging is het gevolg van het aflopen van een veel te duur verwerkingscontract alleen voor Wassenaar. Dit had in 2016 al tot een verlaging van de tarieven moeten leiden. Daarnaast is er een eerlijker verdeling van de kosten. In Delft heeft dit geleid tot een tariefsverhoging, en in Wassenaar tot een tariefsverlaging. In Delft is de begroting van Avalex afgekeurd. We moeten nog zien wat dit voor een gevolgen heeft voor Wassenaar. En in 2019 moeten de tarieven weer fors omhoog.

De gemeente heeft de wettelijke plicht om huisvuil af te halen. Naar onze mening mag de gemeente haar positie niet misbruiken om deze dienstverlening te misbruiken. Maar let op het antwoord van Avalex op een vraag van iemand uit Wassenaar.

Avalex: “Door het altererend” (=twee wekelijks) inzamelen gaan mensen toch bewuster het afval scheiden omdat ze eigenlijk ook geen andere keus hebben. Als de containers iedere week geleegd worden komt er veel meer afval terecht bij de rest dan eigenlijk bedoeld is.”

Deze betutteling door de gemeente is onbehoorlijk.
HartvoorWassenaar zal op 22 februari a.s. een motie (voorstel) indienen om de oude dienstverlening (wekelijks afhalen) te herstellen, en een beter plan voor de toekomst te bedenken.

HartvoorWassenaar denkt in oplossingen, niet in problemen, en doet het uiterste om aan die oplossingen bij te dragen.

HartvoorWassenaar, Henri Hendrickx,
Voor een dorp in balans