maandag 01 juni 2020

P Politiek

Laagdrempelige zorg in de buurt met een menselijk gezicht

Wassenaar - 'Ik ben zo iemand, die gewoon even gaat zitten om een praatje te maken'. Bevlogen spreekt Gabriele van Leeuwen verzorgende bij de Stichting Wassenaars Zorgverlening (SWZ ) en bestuurslid van de wijkvereniging Kerkehout. Samen met de al jaren bij de buurt betrokken Henriette Jacobs ontvingen ze vrijdagmiddag VVD fractievoorzitter Caroline Klaver, burgerraadslid Monique van Deursen en tweede Kamerlid Leendert de Lange.

In het buurtcentrum Kerkehout wordt met behulp van SWZ van alles georganiseerd om vooral ook de ouderen bij de buurt betrokken te houden en zo eenzaamheid te voorkomen. Op dinsdagmiddag kun hier terecht bij de 'Buurt in' voor een praatje en is de wijkverpleegkundige ook aanwezig. 'Het is niet alleen voor ouderen, het is juist bedoeld om in contact met elkaar te komen. In het Kerkehout hebben we gelukkig nog belangstelling voor elkaar', vertelt Henriette Jacobs. Sinds enige tijd organiseren we ook een paar keer per jaar een zeer succesvolle fotomiddag. Het idee is geboren door te luisteren naar wat bewoners in de buurt leuk vinden. Het vertonen van foto's van het Kerkehout van Toen en Nu is nu een hit waar zo 60 mensen op afkomen. 'De verste kwam helemaal uit Dokkum gereden om erbij te zijn'.

Belang van zelfstandigheid
Gabriele van Leeuwen is met haar collega's bij SWZ verantwoordelijk voor het verzorgen van een laagdrempelige vorm van zorg bij mensen thuis. Dat begint vaak met kleine dingen als het ondersteunen bij het aantrekken van steunkousen of ervoor zorgen dat de mensen tijdig de juiste medicijnen slikken. Na een val komt er vaak meer hulp om de hoek kijken. Toch blijft het wel van belang om 'mensen niet de zelfstandigheid te ontnemen en te blijven stimuleren om dingen zelf te doen. Verder moet je blijven vragen en de interactie aangaan'. Dit sluit mooi aan bij initiatieven die Leendert de Lange - als woordvoerder volksgezondheid - in de Tweede Kamer neemt om de medewerkers die de echte zorg verlenen, meer zelfstandige verantwoordelijkheid te geven. 'Gabriele weet wat mensen nodig hebben, geeft haar dan ook de ruimte om die zorg te verlenen. Daar heb je geen manager voor nodig'.

Tijdens het gesprek willen Caroline Klaver en Monique van Deursen natuurlijk graag weten hoe de samenwerking met de gemeente verloopt en of hier dingen beter kunnen. In het hechte Kerkehout loopt het over het algemeen goed, helaas is dit nog niet overal in Wassenaar het geval. Veel initiatieven voor ouderen zijn nog al versnippert en verdeeld over verschillende organisaties. Voor de VVD een punt om verder op te pakken en te kijken waar verbeteringen mogelijk zijn. 'Ook Wassenaar wordt ouder, dan is het wel van belang dat we iedereen die het nodig heeft kunnen bereiken', aldus Caroline Klaver. Verder zou het goed zijn als er in Wassenaar meer ruimte komt voor woonvormen waar mensen op een aangename manier met elkaar ouder kunnen worden. Dit sluit aan bij hetgeen waar Leendert de Lange (op de VVD lijst te vinden op plek 42) zich in de komende jaren in de Tweede Kamer voor wil inzetten. 'Hoe gaan we er met elkaar voor zorgen dat mensen niet alleen ouder, maar ook leuk ouder worden en een leven kunnen leiden waar de kwaliteit van leven altijd voorop staat'.

Ondertunneling Rijksstraatweg
De betrokken bewoners van het Kerkhout grepen het werkbezoek ook aan om te pleiten voor een lange ondertunneling van de Rijksstraatweg. Gezien de bijzondere ligging van het Kerkehout een zeer begrijpelijke wens. 'Als kamerlid beslis je niet in je eentje of er geld komt voor een weg. De VVD wil als een van de weinige partijen blijven investeren in wegen. Ik wil dan ook graag in de komende jaren mijn stinkende beste gaan doen voor Wassenaar om de plannen voor de ondertunneling op de agenda van de Rijksoverheid te zetten', aldus Leendert de Lange. Het is wel helder dat de plannen voor de ondertunneling echt spelen. Tijdens het inloopspreekuur eerder die middag in The Perfect Tast in de Langstraat werd hier ook al over gesproken.

Aan het einde van het gesprek gaf Henriette Jacobs een welgemeend compliment aan 'wijkverzorgende' Gabrielle van Leeuwen. 'De wijk was zonder jou niets, je bent de verbindende factor'. Hierbij sluiten de aanwezige VVD'ers zich van harte aan. 'Van dit soort toppers wordt Wassenaar en Nederland beter', aldus Leendert de Lange.

Wassenaarse Slag LIVE

Populair Nieuws

Meld u aan voor onze dagelijkse nieuwsbrief