donderdag 04 juni 2020

P Politiek

Zinvolle ontmoeting met kandidaat kamerleden Ziengs en De Lange

Wassenaar - Ondernemers wijzen op lacunes in wetgeving. Woensdag 7 maart ontmoetten 15 leden van Ondernemend Wassenaar de VVD-kandidaten Leendert de Lange en Erik Ziengs in De Bijhorst. Een zinvol gesprek volgde, waarin de ondernemers wezen op de noodzaak een aantal tekortkomingen in de huidige wet- en regelgeving snel aan te pakken om de economie nog beter te laten draaien, werkloosheid te voorkomen en te bestrijden en eerlijke concurrentie te bevorderen.

Zo blijken nog steeds veel bedrijven terughoudend te zijn in het in vaste dienst nemen van medewerkers vanwege de hoge kosten bij ziekte en ontslag. Maar laten ze ook na ZZP’ers in te huren omdat ze bang zijn dat de belastingdienst dat in het kader van de nu tijdelijk in de ijskast gezette Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties als oneigenlijk betitelt. En verzekeren veel ZZP’ers zich niet of nauwelijks tegen de gevolgen van uitval door ziekte en bouwen zij ook geen reserves op voor hun oude dag. Reguliere bedrijven tenslotte ondervinden veel valse concurrentie van schijnconstructies met goedkoop buitenlands personeel en kleine zelfstandigen, die zich niet aan de regels houden en niet of nauwelijks worden gecontroleerd.

Beide kandidaten erkenden het belang van het wegnemen van de obstakels en zegden toe zich na een eventuele verkiezing daarvoor volop te zullen inzetten. Daarbij wel aangevend dat er altijd compromissen zullen moeten worden gesloten met partijen die anders over deze onderwerpen denken. Waar Erik Ziengs waarschijnlijk rechtstreeks in de Kamer gekozen zal worden, zal dat voor Leendert de Lange, gezien zijn positie op de kandidatenlijst afhangen van het aantal voorkeurstemmen, dat hij krijgt. De Wassenaarse oud-wethouder voert daarvoor uitgebreid campagne in onze regio en hoopt dat veel VVD-kiezers op 15 maart niet bij nummer 1 van lijst 1 maar bij nummer 42 het hokje rood zullen maken.

Wassenaarse Slag LIVE

Populair Nieuws

Meld u aan voor onze dagelijkse nieuwsbrief