donderdag 29 juli 2021

P Politiek

Hart voor Wassenaar! Wat wij er van vinden

Wassenaar - HartvoorWassenaar is een solide lokale partij. Veel onderwerpen worden binnen onze fractie en bestuur (8 Wassenaarders) besproken. Wij proberen tot afgewogen oordelen en standpunten te komen. We staan voor wat we vinden, en respecteren de mening van anderen. Een van onze normen is dat we nooit op de man/vrouw spelen of ons neerbuigend uitlaten over individuele mensen. Jammer dat niet iedereen er zo over denkt.

HartvoorWassenaar maakt zich sterk voor 4 doelen:

• Een zelfstandig Wassenaar
• Een mooie groene gemeente voor alle Wassenaarders
• Goed bestuur voor alle Wassenaarders
• Respect voor de Wassenaarders

Bij alles vragen wij ons af: Wat wil de Wassenaarder? is het goed voor ons dorp? en wat heeft de Wassenaarder er aan?

Wij communiceren veel, via de krant, maar ook individueel of met vertegenwoordigers van Wassenaarders. Wij willen weten wat breed in Wassenaar leeft.

Huisafval
HartvoorWassenaar heeft als enige tegen het “nieuwe inzamelen” gestemd.
Een werkgroep van HartvoorWassenaar heeft onderzoek gedaan, waaronder bezoeken aan AVR en van Gansewinkel. Daarnaast hebben wij zo ongeveer alles gelezen wat hierover geschreven is.

De veranderingen die tot op heden hebben plaatsgevonden in Wassenaar zijn het tweewekelijks ophalen van de grijze bak in plaats van wekelijks, plus de blauwe bak. De groene bak zal tijdens de winter slechts tweewekelijks worden opgehaald. Dat is alles.

De grote verandering die nog gaat plaatsvinden is dat in 2019 de grijze bak alleen nog maar gebruikt mag worden voor plastic en metalen, en al het andere afval dat nu nog in de grijze bak belandt moet eenieder zelf naar een (ondergrondse) container brengen die op maximaal 250 meter afstand staat. De ongeveer 200 containers gaan de gemeente enkele miljoenen kosten en brengen jaarlijks vele honderdduizenden euro’s aan onderhoudskosten met zich mee.
En waar ze komen te staan weet nog niemand.

Anders dan beweerd wordt hebben de maatregelen zoals die tot nu toe zijn ingevoerd niet tot een verlaging van de tarieven geleid. Wassenaarders is door Avalex in het verleden te veel in rekening gebracht, en dat is nu gecorrigeerd, terwijl dat al eerder had moeten gebeuren. Die verlaging is uitgesteld, om nu te kunnen koppelen aan het “nieuw inzamelen”.

HartvoorWassenaar is voor het hergebruik van waardevolle materialen als metalen en plastic. Inmiddels is vastgesteld door een groot aantal onderzoekers dat het veel efficiënter is om deze materialen achteraf te scheiden. Het is ook veel goedkoper en milieuvriendelijker.
En hoe gek het ook mag klinken: De inhoud van de groene bak kan ook veel goedkoper en milieuvriendelijker verwerkt worden wanneer je die in de grijze bak doet.
Het standpunt van HartvoorWassenaar is:
• één bak voor grijs en groen, voor alle dagelijkse afval (behalve papier en glas)
• wekelijks opgehaald
• geen ondergrondse containers
• scheiding van afval door de afvalverwerker
• hierdoor verlaging van de tarieven

Een veel gehoord argument voor omgekeerd scheiden is: De mensen moeten leren minder afval te produceren. HartvoorWassenaar vindt het werkelijk tegen de borst stuiten dat de (gemeentelijke) overheid haar wettelijke plicht om huisafval op te halen misbruikt om deze methode aan Wassenaarders op te dringen.

Fractie en Bestuur van HartvoorWassenaar
Voor een dorp in balans.