donderdag 09 december 2021

P Politiek

GroenLinks over de toekomst van Wassenaar, Wat voor een dorp willen we zijn?

Wassenaar - “Wij zijn allemaal Wassenaarders, zoals we hier zitten. Dat verbindt ons,” opende Christien Duhoux, voorzitter GroenLinks Wassenaar, het debat over de toekomst van ons dorp. “Een gemeentelijk herindeling hangt ons boven het hoofd. Dat verenigt ons,” vervolgde zij. ‘Ons’, de deelnemers aan het GroenLinks-debat in de bomvolle zaal, ieder met zijn eigen opvattingen, was zeer divers – van VVD-fractievoorzitter Caroline Klaver-Bouman tot de WWW-raadsleden Boet Derks en Dorine Nieuwzwaag, van PvdA-fractievoorzitter Jan van Noort tot zijn collegae Henri Hendrickx en Ben Paulides, van Peter Römer, voorzitter Ondernemend Wassenaar, tot de gewone man en vrouw.

Alles grijpt in elkaar
Zij allen voerden een levendig en verhelderend debat –‘bepaald niet saai’ en ‘een nuttige avond’ klonk het na afloop. Maar voor het zover was, zette GroenLinks-fractievoorzitter Aart van Sloten de feiten op een rij, keurig geprojecteerd. Degelijk en doordacht, zoals van van de groene partij verwacht mocht worden. De recente historie trok voorbij, eindigend met de opdracht aan waarnemend burgemeester Charlie Aptroot: ‘toewerkend naar een toekomstig bestuurde gemeente.’ Wassenaar, gericht op Den Haag, is deel van een complexe regio, waarin het met Voorschoten, gericht op Leiden, een ambtelijke organisatie deelt en waarin Leidschendam-Voorburg het beleid ‘sociale zaken’ voor beide gemeenten uitvoert. Met Katwijk, Leiden en Den Haag als naaste buren. “Alles grijpt in elkaar,” onderstreepte Aart van Sloten, “dat maakt het nemen van een besluit voor de toekomst van ons dorp er niet gemakkelijker op.”

Hooguit twee raadseden
Wassenaar, 26.000 inwoners en 21 raadsleden, zou samen kunnen gaan met Den Haag, meer dan een half miljoen inwoners en 45 raadsleden – “het betekent dat ons dorp in dat geval hooguit twee raadsleden zal tellen,”, rekende de GroenLinkser uit. En wat te doen als Voorschoten met Leiden fuseert? Dan kan het niet anders of het gemeenschappelijke ambtenaren apparaat valt uiteen, met hoge kosten als gevolg. Weinig aanlokkelijk, begrepen de aanwezigen, van wie menigeen nu al het OZB-tarief te hoog vindt. Een tarief dat lager ligt dan in Voorschoten, maar bijna 80% hoger ligt dan in Den Haag.

Hoe bereiken we dat?
Wassenaar moet een beheergemeente zijn, klonk het vanuit de zaal, daar past geen ingewikkeld bestuur bij. Kortom, ‘houd het simpel,’ luidde de conclusie. Nee, wisten anderen, we moeten eerst bepalen wat voor een dorp we willen zijn – een dorp zonder casino en met familiestrand. En wat wij daarvoor over hebben, vulde een derde aan. En, als we het al eens zijn met elkaar, is de hamvraag misschien wel: Hoe bereiken we dat? Iedereen leek het er wel over eens dat de eerste feiten, zoals nu door GroenLinks aangedragen, snel aanvulling verdienen, waar gedegen onderzoek voor nodig is. De ambtelijke organisatie vertoont zwakke plekken, hoe kunnen wij die versterken. Het gemeente bestuur houdt zichzelf te weinig een spiegel voor en wijst te gemakkelijk met het vingertje naar anderen. Dat moet anders – de Raad moet ook de hand in eigen boezem durven steken, leek de logische gevolgtrekking.

Met het geanimeerde debat, met een glas in de hand in kleine groepjes voortgezet, trapte GroenLinks als eerste politieke partij het debat over de toekomst van ons dorp af met harde feiten als basis.