vrijdag 16 april 2021

P Politiek

Passie voor Wassenaar + Wat Wassenaar Wil = Lokaal Wassenaar

Wassenaar - Presentatie logo en teamplayers van de nieuwe lokale politieke partij in Wassenaar. Wat Wassenaar Wil en Passie voor Wassenaar hebben op 12 april van dit jaar een persbericht doen uitgaan waarbij melding werd gemaakt van een samenwerking tussen beide partijen. Nu kunnen beide partijen met trots aankondigen dat op j.l. 27 juli de notariële akte is verleden teneinde de nieuwe lokale politieke partij : LOKAAL WASSENAAR ! op te richten.

Vandaag vrijdag 15 september werd om 16.00 uur op het bordes van het Raadhuis de Paauw in Wassenaar een persmoment gehouden waarbij tevens het logo van de nieuwe partij werd onthuld. Door bundeling van krachten kunnen wij de belangen van de Wassenaarders nog beter behartigen.