maandag 24 februari 2020

P Politiek

GroenLinks: ‘We verwachten vuurwerk van de gemeente’

Wassenaar - De Onderzoeksraad voor de Veiligheid heeft begin december onderzoeksresultaten gepresenteerd over de risico’s van het afsteken van consumptievuurwerk. Voor raadslid Pieter Kolff van GroenLinks zijn de resultaten en aanbevelingen een bevestiging van wat zijn partij al jaren ambieert: stoppen met consumptievuurwerk! Dinsdag 12 december kwam hij namens zijn partij met een motie over vuurwerk.

“Deze motie gaat nu niet zover dat we vandaag moeten stoppen met consumptievuurwerk”, aldus Kolff. “GroenLinks wil geleidelijk toewerken naar het geambieerde eindresultaat van consumptievuurwerkverbod, maar daar hebben we andere partijen bij nodig. De Onderzoeksraad doet aanbevelingen, ook aan gemeenten. Laat ook onze gemeente die aanbevelingen om te beginnen eens ter harte nemen en uitvoeren. Op die manier kunnen we met goede onderbouwing het afbouwen en zelfs stoppen met consumptievuurwerk op termijn mogelijk realiseren. Natuurlijk mag dit wat onze fractie betreft geen jaren duren.”

De Onderzoeksraad concludeerde dat de jaarwisseling het meest onveilige feest van het jaar is, waarbij landelijk gemiddeld een dode te betreuren is en honderden gewonden per jaar vallen, vaak met blijvend letsel. Kolff: “Artsen en hulpverleners pleiten al jaren voor een vuurwerkverbod. En wat te denken van de problemen met de handhaving van de openbare orde! En dan die vele mensen en (huis)dieren die doodsangsten uitstaan voor het geknal. Daarnaast is het vuurwerk belastend voor het milieu en staan gemeenten jaarlijks voor extra uitgaven om de achtergebleven rommel op te ruimen. Het is een hele opsomming.”

“Bedenk willekeurig een ander evenement in een gemeente, waarbij doden en gewonden kunnen vallen, waarbij relletjes zijn en er veel schade is. Geen enkele mogelijkheid om een jaar later weer zo’n evenement te organiseren. Geen openbaar bestuurder die die risico’s durft te nemen. En toch doen we dit met vuurwerk wel! Jaar na jaar. Opmerkelijk toch?”, zegt Kolff. “De jaarwisseling moet een feest zijn en blijven. Incidenten met vuurwerk en problemen met de ordehandhaving voeren echter helaas elk jaar weer de boventoon. Terwijl de jaarwisseling juist ideaal is om gemeenschappelijke buurtfeesten te organiseren (zoals in alle ons omringende landen!) met centraal georganiseerd vuurwerk (waarbij bijvoorbeeld de jeugd en vrijwilligers actief betrokken kan worden). Daar liggen prachtige kansen!”

Een ruime meerderheid van de raad steunde dinsdag 12 december de motie van GroenLinks. ‘College, neem kennis van het rapport en neem als gemeente de regie om ervoor te zorgen dat de jaarwisseling een meer georganiseerd karakter krijgt’, staat onder andere in de motie. En ‘evalueer de acties die je als gemeente neemt en deel en haal deze ervaringen met en bij andere gemeenten’. Kolff: “Stap voor stap worden we in ons dorp zo wijzer van de feiten en wie weet, behoren wij op termijn bij het steeds toenemende aantal gemeenten (vorig jaar 56) waar een verbod is op consumptievuurwerk.”

Wassenaarse Slag LIVE

Populair Nieuws

Meld u aan voor onze dagelijkse nieuwsbrief