Skip to content

D66 Wassenaar stelt het verkiezingsprogramma vast

19 januari 20182 minute read

Wassenaar – Tijdens een geanimeerde ledenvergadering in Bar ’t Ruime Sop, is op 11 januari het verkiezingsprogramma van D66 Wassenaar voor de komende gemeenteraadsverkiezingen vastgesteld. De landelijke slogan ‘Kansen voor iedereen’ wordt in Wassenaar wat aangescherpt: D66 Wassenaar heeft ‘Oog voor iedereen’. Op gemeentelijk niveau wordt veel voor burgers geregeld. Daar moet de lokale politiek oog voor hebben.

Het programma is voorbereid door een programmacommissie, die uit de leden is gekozen. Bij de behandeling van het programma op 11 januari konden de leden stemmen over 13 amendementen. Met name bij de bestuurlijke toekomst van Wassenaar werd uitgebreid stilgestaan. Een duidelijke meerderheid koos voor het standpunt dat het gemeentebestuur dicht bij de burger moet staan en dat dit het best met een zelfstandig Wassenaar geborgd wordt. Daarbij is ook uitgesproken dat een efficiënte en doelmatige werkorganisatie Duivenvoorde, samen met Voorschoten, nodig is om dit waar te kunnen maken.

De afdeling koos eerder al Ritske Bloemendaal als lijsttrekker. Op volgende plekken staan vier nieuwe vrouwelijke kandidaten: Marion Gout-van Sinderen, Debora Sutherland, Tessa Schalm en Annelies Heijl. De top zes wordt gecompleteerd met Rogier Krabbendam. De hele lijst telt in totaal 16 kandidaten.

Een goed programma en een frisse, competente en enthousiaste groep kandidaten. D66 Wassenaar is klaar om de verkiezingen in te gaan en daarna opnieuw een bijdrage te leveren aan het bestuur van de gemeente.

Verderop in deze krant een artikel van de lijsttrekker over het verkiezingsprogramma en de speerpunten.
Bestuur D66

Tags

D66GemeenteraadsverkiezingenWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top