Skip to content

GroenLinks houdt het fatsoenlijk

17 januari 20182 minute read

Wassenaar – De verkiezingscampagnes zijn weer begonnen en elke partij zal er alles aan doen om de inwoners van Wassenaar te overtuigen dat er maar één partij de beste is. De verschillen tussen de partijen worden weer flink aangedikt.

De verschillen laten zien moet ook, want op 21 maart kunt u een nieuwe gemeenteraad kiezen. GroenLinks kiest ervoor om hierin niet te overdrijven. Het is niet nodig om elkaar daarbij te verketteren of af te branden. GroenLinks houdt een pleidooi voor een respectvolle omgang met elkaar. Niet alleen op straat, maar ook in de politiek.

We houden van het debat, maar het moet wel fatsoenlijk blijven en op feiten gebaseerd. Wassenaar is gebaat bij een zekere rust in het raadhuis. Niet elk debat hoeft in de media te worden opgeblazen tot een conflict. Dat doet het imago van Wassenaar geen goed.

En laten we wel zijn: de afgelopen jaren is er over belangrijke onderwerpen een flinke eensgezindheid gebleken in de gemeenteraad.

Er was unanimiteit over het klimaatbeleid ( met algemene stemmen aangenomen), over de groene buffer bij Valkenburg en over de toekomstige inrichting van Wassenaar (de Structuurvisie).

Ook over de wenselijkheid om de A44 te ondertunnelen bestaat geen verschil van mening. Het nieuwe afvalbeleid is in gezamenlijkheid voorbereid en ook de decentralisaties in het sociaal domein zijn door alle partijen gesteund.

Van een scherpe scheiding tussen coalitie en oppositie is veelal geen sprake. Zelfs in het financiële beleid is er op de belangrijkste punten geen verschil van inzicht: de inkomsten en uitgaven moeten met elkaar in evenwicht worden gebracht. Slechts over het hoe en het tempo wordt verschillend gedacht.

Gelukkig zijn die verschilpunten er ook, anders had u niets te kiezen. Maar laten we dat debat fatsoenlijk voeren, met respect voor elkaars mening. GroenLinks is ervan overtuigd dat een beetje bestuurlijke rust in het belang is van alle Wassenaarders.

Mocht u iets lezen of horen waar u twijfels bij heeft neem dan gerust contact op. U kunt ons bereiken via email avsloten@wassenaar.nl en pkolff@wassenaar.nl of via facebook.com/GroenLinksWassenaar.

Tags

GemeenteraadsverkiezingenGroenLinksWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top