Skip to content

LokaalWassenaar!: Wassenaars groen onderhouden!

13 februari 20182 minute read

Wassenaar – Wassenaar is een heerlijk dorp om in te wonen, niet in de laatste plaats vanwege het vele groen in ons mooie dorp. Wassenaar wordt daarom de groene oase in de randstad genoemd. En Landgoed aan Zee. Wassenaar heeft binnen haar gemeentegrenzen vele mooie landgoederen, parken en natuurgebieden zoals Lentevreugd en de duinen. Naast woonwijken met prachtige (monumentale) bomen. In Wassenaar wordt dan ook volop gewandeld, gefietst, gejogd, paardgereden etc.

Ook inwoners uit de omliggende steden en dorpen komen graag recreëren in het Wassenaarse groen. Wassenaar vervult in dit opzicht een spilfunctie voor de hele regio.
Veel mensen willen ook graag in Wassenaar komen wonen vanwege het mooie groen en uiteraard omdat de voorzieningen op peil zijn. Om het voorzieningenniveau ook in de toekomst te kunnen handhaven heeft Wassenaar jonge gezinnen nodig. Het is dan ook erg jammer dat Wassenaar juist datgene waarin ze zich bij uitstek positief onderscheidt in de regio en wat toekomstige inwoners aantrekt: ”het groen” de laatste jaren heeft verwaarloosd.

De gevolgen van het achterstallige onderhoud zijn duidelijk, naast het feit dat ons groen er niet meer mooi bijligt, zijn er door de laatste zware storm van 18 januari veel bomen omgewaaid, mogelijk veel meer dan bij goed onderhoud het geval zou zijn geweest. Het opruimen ervan is uiteraard een hele klus en nog steeds niet helemaal klaar. Het gevolg hiervan is dat mensen met kinderwagens of mensen die wat slechter ter been zijn of niet zo goed kunnen zien, nog steeds niet hun normale wandeling over de voetpaden kunnen maken, maar zich moeten beperken tot de fietspaden of helemaal van hun wandeling moeten afzien.

De afgewaaide takken en in stukken gezaagde bomen worden naast de paden gelegd op grond van natuurbeheer. Om beschutting te bieden voor kleine dieren, insecten enz. Maar kan dat niet zodanig gebeuren dat dat niet een beetje uit het zicht kan waardoor de aanblik beter wordt en de paden begaanbaarder zijn ?

LokaalWassenaar! maakt zich er sterk voor dat het achterstallige onderhoud van ons groen wordt aangepakt, zodat iedereen weer met plezier en onbezorgd voor vallende takken of obstakels op het pad kan recreëren in onze prachtige parken en natuurgebieden.

Namens LokaalWassenaar!

Ingrid Pauli, Boet Derks

LokaalWassenaar! is de nieuwe lokale partij voor alle Wassenaarders. Passie voor Wassenaar en WatWassenaarWil hebben hun krachten gebundeld en gaan samen verder als LokaalWassenaar! DE partij voor een zelfstandig Wassenaar.

Tags

GR2018Lokaal WassenaarWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top