Skip to content

VVD? Duidelijk!

20 maart 20182 minute read

Wassenaar – Gesprekje in de Langstraat: “De VVD is niet duidelijk over de zelfstandigheid”. “Hoe zo? We hebben toch al vaak gezegd dat de VVD Wassenaar zelfstandig wil houden? “. “Ja, dat wel, maar jullie zeggen er altijd wat achteraan zoals: maar dan moeten we wel ons best doen. Andere partijen zeggen onvoorwaardelijk dat Wassenaar zelfstandig moet blijven”. “Ja dat klopt. Het gaat ook niet zomaar. Alleen roepen dat je zelfstandig blijft helpt niet. Daar zullen we met elkaar hard voor moeten werken.

Het gaat om 3 dingen: De financiën op orde, rust in het bestuur en goed samenwerken met andere gemeenten. Daar staat de VVD voor. Daar hebben we de afgelopen 4 jaar vanuit de oppositie ook hard aan gewerkt. We willen daar nu graag in een coalitie mee door gaan”. “Die eerste twee punten begrijp ik, maar samenwerken? In het regeerakkoord staat toch dat gemeenten die veel samenwerken maar beter kunnen fuseren?”

“Geen enkele gemeente kan zonder samenwerking. Ook Den Haag heeft meer dan 10 samenwerkingsverbanden met andere gemeenten, zoals bijvoorbeeld op het gebied van veiligheid, regionaal vervoer en economische ontwikkeling. Je dacht toch zeker niet dat Den Haag de nieuwe tunnel bij de Binkhorst (de Rotterdamse Baan) helemaal zelf betaalt? Natuurlijk niet. Zo zal de tunnel onder de N44 ook vooral door de regio en het rijk betaald moeten worden. Wassenaar zal dus hard moeten werken om andere partijen méé te krijgen om dat soort investeringen te financieren. Zo houden we het dorp leefbaar. Je zou kunnen zeggen: hoe beter je kan samenwerken hoe groter de kans dat je zelfstandig blijft”. “Ja, dat is wel een goeie”.

“Waar je weinig over hoort is, wat de vóór- en nadelen zijn van zelfstandig blijven. Hoe zit dat?”. “Nou, dan moet je de laatste nummers van De Wassenaarse Krant nog maar eens lezen. Daarin staan al weken ingezonden stukken waarin vooral de voordelen van zelfstandigheid worden benadrukt. Eigenlijk komt het er vooral op neer, dat een kleinere gemeente haar zaken gewoon goed moet organiseren. Naast samenwerken ook uitvoerende taken uitbesteden aan degene die de beste dienst levert. Dus niet doormodderen met AVALEX, maar een duidelijke keus maken. En: kiezen voor wat we ècht belangrijk vinden en daar dan voluit voor gaan. Zoals betere toegang tot de jeugdzorg, maatregelen tegen sluipverkeer en meer ruimte voor particulier initiatief.

Tags

GR2018VVDWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top