Skip to content

Begroting 2019 Wassenaar; ambitieus maar niet realistisch, zelfstandigheid in gevaar

27 oktober 20182 minute read

Wassenaar – Het college, en met name de VVD Wassenaar, heeft een eigen agenda. De wegkijkende en meelopende coalitiepartijen, zonder eigen strategie , worden zo meegesleept.. Ook nu presenteert het college een begroting vol holle retoriek.

De VVD Wassenaar draait, net als voorman Rutte, met alle winden mee. Erger nog is het feit dat de VVD Wassenaar vergeten is dat zij decennialang aan het roer stonden. Zij waren zelf de oorzaak van het wanbeleid en de daaruit voortkomende financiële chaos. Zij hebben er tientallen miljoenen doorheen gejaagd door jarenlang astronomische bedragen uit te geven. Men gaat ook nu weer bewust door op een doodlopende weg wellicht om een fusie van hogerhand opgelegd te krijgen.

Vermoedelijk doet men dat ook expres. In de achterkamertjes lieten alle partijen eerder blijken wel voor een fusie te zijn. Dat zou ze verlossen van de lastige lokale partijen. Angst voor de kiezers rond de gemeenteraadsverkiezingen 2018 maakte dat zij naar buiten toe tegenstanders van een fusie waren. Alleen DLW was echt tegen een fusie.

Ondanks dat alles beweert de coalitie dat zij de begroting nu wel even op orde brengen. Eindelijk een sluitende begroting zegt men maar de lasten gaan wel omhoog. Bezuiniging worden er op de verkeerde zaken gedaan. Ze weten overigens blijkbaar niet eens dat een begroting altijd sluitend is of er nu een overschot of een tekort is.

Wassenaar zou geld genoeg hebben. De periode 2013-2014, toen DLW deel uitmaakte van de coalitie, was de enige periode in de afgelopen jaren met een overschot.

Loze beloften en vriendjespolitiek zijn kenmerkend voor de huidige coalitie. Wanneer het fout gaat ligt het aan iedereen maar niet aan de VVD. De parallel met de dividend belasting, we gaan erop vooruit en iedere Nederlander 1000 euro doemt ook hier weer op.

Lokaal loopt de VVD Wassenaarde benen uit het lijf op bepaalde dossiers samen met de CDA burgemeester Koen. Zo graag plakt men aan het pluche. Waarom DLW buiten de coalitieonderhandelingen 2018-2022 gehouden werd is met deze begroting ook duidelijk. DLW is al jaren kritisch over de stijgende lasten en dalende reserves. Onze waarschuwingen sloegen nergens zo beweerde de toenmalige (en huidige) coalitiepartijen.

De begroting is een opsomming van wensen. De prijskaartjes die aan die wensen hangen worden naar de toekomst geschoven. Wie dan leeft, wie dan zorgt als de VVD Wassenaar nu maar de indruk kan wekken dat ze goed bezig zijn.

Tags

BegrotingDLWWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top