vrijdag 03 april 2020

P Politiek

VVD Wassenaar praat met minister over ondertunneling N44

Wassenaar - Het fileleed op de Rijksstraatweg (N44) neemt hand over hand toe. De bereikbaarheid van de randstad lijdt hieronder en Wassenaar krijgt te maken met toenemend sluipverkeer, geluidsoverlast en verslechtering van de luchtkwaliteit. Met een extra 230.000 woningen in Zuid-Holland in het verschiet, worden deze problemen alleen maar erger. De Rijnlandroute zal niet voor een oplossing zorgen. De VVD vindt al jaren dat Wassenaar zich hard moet maken voor een ondertunneling van de N44.

Fractievoorzitter Caroline Klaver-Bouman: ” Een tunnel komt er niet zomaar. Daar moet je zelf heel hard en heel lang aan werken. Draagkracht en medestanders zoeken in de regio en landelijk, en financieringsmogelijkheden onderzoeken op basis van concrete plannen en cijfers. Het huidige college van de coalitiepartijen CDA, D66, Groen Links, Passie voor Wassenaar en de PvdA heeft hier de afgelopen jaren amper werk van gemaakt. Als landelijke partij hebben wij een groot netwerk en wij zullen dat dan ook inzetten voor Wassenaar. Niets doen is geen optie en hopen dat iemand anders bedenkt dat een tunnel noodzakelijk is voor de randstad, is onverstandig.”

Vorige week is Den Haag begonnen met het boren voor de Rotterdamsebaan. De Rotterdamsebaan moet het verkeer rondom Den Haag verbeteren met name van en naar Rotterdam. Echter het verkeer vanuit Amsterdam wordt hiermee niet ontlast. Caroline Klaver-Bouman: “Belangrijk om nu echt werk te maken van de Amsterdamsebaan; de ondertunneling van de N44 om de aansluiting Amsterdam-Den Haag-Rotterdam te verbeteren. Voor de VVD staat de ondertunneling hoog op de agenda. Een tunnel vergroot namelijk de bereikbaarheid in de regio, biedt ruimte voor groen en wonen en verbetert het leefklimaat in Wassenaar. U kunt ook uw steun betuigen op de website www.ikwildoorrijdenopden44.nl.

Het initiatief ligt bij onszelf. Laten we samen werk maken van de ondertunneling van de N44.”

Wassenaarse Slag LIVE

Populair Nieuws

Meld u aan voor onze dagelijkse nieuwsbrief