zondag 24 maart 2019

E Events

Stolk-lezing Vrijdag 16 maart 2018 20.00 uur

Wassenaar - Op vrijdag 16 maart 2018 zal voor de vijfde keer de Meindert Stolk-lezing plaatsvinden in de koorruïne van de Dorpskerk, Plein 3 te Wassenaar.

Marja van Bijsterveldt; Burgemeester van Delft, voormalig Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, oud- partijvoorzitter van het CDA , zal een lezing geven met als titel:

“ Het onderschatte lokale bestuur “

De koorruïne is geopend vanaf 19.30 uur.
U bent van harte welkom !

Namens het CDA, afdeling Wassenaar,
Rob Gussekloo, Voorzitter