zaterdag 20 augustus 2022

R Rubrieken

Fusie is Illusie (19) Wederom een bloemlezing van reacties van inwoners

Wassenaar - Nog steeds ontvangen wij adhesiebetuigingen van Wassenaarders. Velen steunen ons moreel, niet alleen met hun adhesiebetuigingen op www.wassenaarzelfstandig.nl, maar ook met hun mening en aanmoediging. Vaak lichten mensen hun steunbetuigingen toe. Hieronder wederom een selectie.

"Wassenaar is groot en rijk genoeg. Er is ook voldoende bestuurskracht. Opslokken door Den Haag, Leiden of Katwijk betekent alleen maar ellende en verval. Bouwplannen en verkeersproblemen wachten ons. De Wassenaarse samenhorigheid verdwijnt. Zelfstandig blijven dus!"

"De kwaliteit van het leven wordt niet alleen bepaald door de plek waar men woont, maar ook door de gemeenschap waar men deel van uitmaakt."

"Dit prachtige dorp met aanhorigheden mag onder geen beding door buurgemeenten worden geannexeerd, waardoor lokale wensen en eisen in het gedrang komen."

"Een fusie, het in elkaar opgaan van, is voor de gemeente Wassenaar geen winst, geen geestelijke winst, geen welzijnsverbetering, geen woningkwaliteitsverbetering en zeker geen samenvoegen van financiën. Dit leidt veelal tot verwatering van verantwoordelijkheid. Laat zeker de financiën, die een gevolg zijn van gevoerd beleid per gemeente. Samen werken ja, fuseren nee."

"Laat de toekomst van Wassenaar aan de Wassenaarder zelf."
"Nergens is aangetoond dat het samengaan met een ander dorp of stad leidt tot lagere kosten."
"Zo blijven wij de baas in eigen gemeente."

"Baas in eigen huis."

"Een fusie, waarna dus een grotere gemeente ontstaat, verhoogt gelijktijdig het salarisniveau van het gehele bestuur en ambtenarenapparaat. Hoe groter de gemeente, des te hoger de salarissen en vergoedingen e.d."
"Helemaal eens met jullie standpunt. Veranderen om het veranderen, zonder erbij na te denken."

"Als er een zaak belangrijk is in de actuele maatschappelijke ontwikkeling is dat de kloof tussen burger en overheid op lokaal vlak zeker niet mag vergroten. Vele taken, die (terecht) doorgeschoven zijn naar het lokaal niveau, vragen bestuurlijke beslissingen dicht bij de burger. Indien de uitvoering hiervan een grotere schaal vragen kan dit gebeuren door onder bepaalde voorwaarden samen te werken met organisaties, die in meerdere gemeenten actief zijn."

"Al te veel mislukte fusies gezien van gemeenten, waarbij je hoort of leest dat de burgers van de betreffende gemeenten een grotere afstand zien tussen burgers en politiek, minder betrokkenheid van de politiek bij de burger, en het gevoel van de burgers dat ze steeds minder serieus genomen worden. Datzelfde verwacht is ook als Wassenaar zou fuseren."