donderdag 24 september 2020

A Algemeen

Een nieuwe lente, een nieuwe paalworm

Wassenaar - Terwijl de lente langzaam uit zijn schulp kruipt, poets ik mijn fiets op tot hij glimt en buigt de Fietsersbond Wassenaar zich over de speerpunten voor het nieuwe jaar. "Elk jaar richten we ons op twee aandachtspunten en blijven de obstakels als vast punt op de agenda staan", legt Ada Meltzer uit. "Dat gaat niet alleen om de verkeerspalen, die vaak te hooi en te gras zijn geplaatst en die vooral onnodig en onveilig zijn. Ook de hoge stoepranden zijn ons een doorn in het oog."

De kaalslag van de RijnlandRoute
Afgelopen jaar is de provincie gestart met de aanleg van de RijnlandRoute - de vier kilometer lange snelweg dwars door de polders, die de verbinding tussen de A4 en A44 vormt en slechts een kwart miljard per strekkende kilometer hoeft te kosten. En het kost nog meer, dat maakt de complete kaalslag langs de Rijksstraatweg duidelijk: de kaalslag brengt niet alleen de weg, maar ook het Leidse Stevenshof akelig dicht bij ons dorp, geeft de luchtvervuiling van de duizenden auto's per dag vrij spel en berooft het dierenleven van z'n groen. Nog even en de RijnlandRoute zal ook de argeloze fietser treffen - even vanuit het dorp naar Leiden en terug fietsen zal er dan niet meer bij zijn en wat de fietser te wachten staat nadat de snelweg gereed is, weten we pas in 2022.

De gemeente als paalworm
De gemeente als denkbeeldige paalworm in ons dorp - dat zou de Fietsersbond graag zien: de gemeente die haast maakt met het opruimen van de vele verkeerspalen. Palen die veelal werktuiglijk zijn geplaatst en vooral, voegt Ada Meltzer eraan toe, "die te vaak niet nodig en wel gevaarlijk zijn. Het is niet het enige verkeersobstakel waarover de voorzitter van de Fietsersbond zich druk maakt: "Het is toch bijzonder dat overal de stoepranden verlaagd zijn waar automobilisten via de stoep naar een parkeergarage of parkeerterrein willen. Je ziet dat mooi bij de parkeergarage voor de appartementen boven de supermarkt van AH en de overdekte parkeerplaats daarnaast, terwijl nauwelijks twintig meter verderop de fietser eerst het voorwiel en vervolgens het achterwiel moeten optillen om zijn fiets in het rek bij AH te zetten." Tja, en dat fietsrek, de zogeheten tulip, vereist opnieuw een ferme tilpartij, die voor ouderen nauwelijks is op te brengen. Daar is dus werk aan de winkel.

Ruimte voor de fiets
Voor dit jaar wil de Fietsersbond een parkeernorm voor fietsen, net zoals Wassenaar al jaren een norm voor auto's kent. Met name in het winkelcentrum is een schrijnend tekort aan fietsparkeerplekken en ook bij de bushalten, zoals aan de Van Oldenbarneveltweg, is dringend meer ruimte voor de fiets nodig. Bij voorkeur overdekt, omdat de fietsen er doorgaans de hele dag staan. Meer parkeerplekken voorkomen bovendien dat mensen hun fiets lukraak neerzetten en zo de doorgang belemmeren, zoals je dat in de Langstraat ziet.

De norm moet 30 km zijn
En het tweede punt is ruimte voor de fietsende 65+'ers. Zij zijn het vaakst slachtoffer van een verkeersongeluk, bijna altijd een eenzijdig ongeluk. De komst van de snelle e-bike heeft dit alleen maar verergerd. De Fietsersbond weet als ieder ander dat de ruimte beperkt en kostbaar is en dat de wens van meer vrijliggende fietspaden lang niet altijd haalbaar is. "Daarom dringt de Fietsersbond erop aan, dat de gemeente naar creatieve mogelijkheden zoekt om de fietser meer ruimte te bieden, zoals de aanleg van fietsstraten waar de auto te gast is," vindt Ada Meltzer. Ook een maximale snelheid van 30 km binnen de bebouwde kom, waar steeds meer gemeenten voor kiezen, zou al een stuk schelen om de veiligheid voor iedereen te verbeteren." Dat draagt tegelijkertijd bij aan een hogere luchtkwaliteit.

Antoon Claassen

Wassenaarse Slag LIVE

Populair Nieuws

Meld u aan voor onze dagelijkse nieuwsbrief