zaterdag 19 september 2020

P Politiek


Formatie geklapt: VVD en CDA willen geen 15% verhoging OZB.

Wassenaar - VVD en CDA zien zich helaas genoodzaakt om de formatiegesprekken met HvW per direct stop te zetten. Vanaf 5 april zijn er onder leiding van formateur Dick Sluimers op intensieve basis gesprekken gevoerd over de totstandkoming van een coalitieakkoord voor de gemeente Wassenaar voor de periode 2018 tot 2022. Er ligt een conceptakkoord met een ambitieus programma voor het bestuur van Wassenaar. De gesprekken, die in een constructieve sfeer plaatsvonden, leken inmiddels de afrondende fase te hebben bereikt.

De heer Henri Hendrickx van Hart voor Wassenaar heeft echter ter elfder ure de onvoorwaardelijke eis gesteld dat er een extra lastenverzwaring dient te worden doorgevoerd voor de inwoners van Wassenaar en haar toeristen ter hoogte van EUR 2 mln per jaar. Dit moest worden ingevuld met een verhoging van de OZB met 15% en een extra stijging van de toeristenbelasting van 2 jaar met elk 20%. Dit zou elke inwoner ruwweg zo’n EUR 80 per jaar kosten.

VVD en CDA zijn ervan overtuigd dat het concept coalitieakkoord degelijke financiële kaders kent. Essentieel is het uitgangspunt dat de begroting structureel sluitend dient te zijn. Daartoe wordt een groot aantal maatregelen voorgesteld. Een verdere omvangrijke lastenverzwaring voor haar inwoners en toeristen achten deze partijen niet alleen onnodig, maar ook onverstandig. De analyse waaruit blijkt dat dit noodzakelijk zou zijn, wordt bovendien niet onderschreven door de gemeentelijke adviseurs.

VVD en CDA vinden het spijtig dat ingrijpende en onredelijke eisen in de laatste fase van het proces worden gesteld. Hiermee is een reëel perspectief op een stabiele samenwerking met de heer Hendrickx helaas weggevallen.

VVD en CDA hebben aan de formateur gevraagd of hij op de kortst mogelijke termijn gesprekken kan starten met díe partijen in de gemeenteraad waarmee wèl een stabiele meerderheid tot stand kan worden gebracht. Zij hopen dat het beschikbare conceptakkoord hiervoor een goede basis kan vormen, zodat het formatieproces binnen afzienbare tijd kan worden afgerond.


Wassenaarse Slag LIVE

Populair Nieuws

Meld u aan voor onze dagelijkse nieuwsbrief