zaterdag 25 september 2021

P Politiek

D66: trapt nieuwe politiek seizoen af!

Wassenaar - Nu het reces is afgelopen, trapt D66 Wassenaar op zaterdag 15 september het nieuwe politiek seizoen af tijdens een bijeenkomst voor de leden van onze afdeling en overige geïnteresseerden. De bijeenkomst zal plaatsvinden van 16.00 tot 18.00 uur in ’t Ruime Sop.

Niet geheel toevallig valt deze bijeenkomst samen met de landelijke Dag van de Democratie, een mooie gelegenheid om de betrokkenheid bij de lokale democratie te vergroten. D66 Wassenaar heeft het stimuleren van burgerparticipatie tot inzet gemaakt van de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen en gepleit voor het opnemen hiervan in het huidige coalitieakkoord. Onze D66 wethouder Lia de Ridder heeft burgerparticipatie in haar portefeuille. Dus daar zijn we als D66 Wassenaar natuurlijk erg blij mee.

De komende raadsperiode zal D66 in Wassenaar inzetten op burgereigenaarschap. Het krachtige pleidooi voor burgereigenaarschap in hun boek ‘Gemeente in de genen’ van Wim Voermans en Geerten Waling raakte bij velen een gevoelige snaar en ook bij ons, want: ‘Democratie begint bij de gemeente. Daar ligt de bron van burgerschap, zeker in Nederland. Hier is de burger al eeuwenlang eigenaar van de lokale democratie’. Of zoals volgens Kim Putters, directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau, het kernachtig verwoordde; ‘We zijn schatplichtig aan de lokale oorsprong van onze democratie: de gemeente is van burgers'.

De democratie ligt echter de laatste tijd onder vuur. Soms lijkt het wel of we de kunst van het samenleven zijn verleerd. Het compromis, dat inherent is aan een democratie die altijd rekening houdt met minderheden, wordt afgedaan als iets minderwaardigs. Maar misschien nog belangrijker: we kunnen niet zonder burgers die pal voor onze democratische waarden gaan staan. Een weerbare democratie kan niet zonder. Voel je je aangesproken?

Ben je net lid geworden of nog geen lid van D66 maar geïnteresseerd en wil je meer weten over het sociaalliberale gedachtegoed? Je stemt lokaal en/of landelijk D66, maar weet eigenlijk nog niet zoveel van de lokale politiek in Wassenaar? Je wil graag nieuwe leuke mensen ontmoeten die ook geïnteresseerd zijn in politiek? Allemaal goede redenen om langs te komen! Kijk voor meer informatie op onze website: www.d66wassenaar.nl

Rogier Krabbendam
Voorzitter afdeling D66 Wassenaar