donderdag 04 juni 2020

E Events

Over enkele dagen krijgt u onmisbare informatie over het einde van het leven

Wassenaar - Een paar weken geleden schreef de bekende cabaretier Jacques Bral in z’n column in het AD: “Doodgaan is niet zo moeilijk: je hoeft er alleen maar voor te gaan liggen.” Bij de geboorte staat één ding vast, eens zullen we sterven.

Wanneer dat moment komt, zal ons hele leven onzeker zijn, echte naarmate we ouder worden komt dit moment steeds dichterbij. We worden ouder dan ooit en de medische wetenschap kan ons langer dan ooit in leven houden. Nooit eerder in de geschiedenis moesten zoveel mensen zelf nadenken over de grens van het leven en hoe we daarmee om willen gaan. Soms overvalt de dood ons. In zo’n situatie is het voor nabestaanden handig te weten wat uw wensen zijn rondom afscheid, crematie of begrafenis. Soms kondigt het overlijden zich aan door een ongeneeslijke ziekte of een langdurig ziekbed. Meer dan 80% van de mensen vindt het belangrijk om op de hoogte te zijn van de wensen van hun dierbaren. Veel mensen hebben wel nagedacht en gesproken over hun laatste wensen, maar dat gaat vaak over begrafenis of crematie. Denk aan de aanwezigheid van familie en vrienden, geen pijn, waardigheid, goede verzorging, afscheid nemen, rituelen of gebruiken vanuit de levensovertuiging, medische zorg en thuisblijven. De fase daarvoor verdient echter ook aan dacht: “Wat wilt u nog wel, wat wilt u niet meer? En wie weet dat, behalve u zelf?” Het kan absoluut geen kwaad om na te denken over uw wensen. Nadenken over uw ‘medische’ wensen: “Wilt u nog naar het ziekenhuis? Wilt u in uw vertrouwde omgeving blijven? Wilt u levensverlengende behandeling? Wilt u gereanimeerd worden?”

Maar er zijn natuurlijk ook nog wensen die belangrijk zijn om na te denken en te delen met hulpverleners, zoals uw huisarts, de wijkverpleegkundige, een specialist. Een geestelijk verzorger of anderen. Niemand staat te springen om over het eigen levenseinde te praten. Realiseren dat je er niet meer bent, en hoe dat voor anderen zal zijn..Iedereen schuift dat gesprek voor zich uit. Echter: van praten over het levenseinde gaat niemand dood. Daarnaast kan het zeer nuttig zijn voor de naasten als u zich het volgende heeft bedacht:
● Waar wil ik het liefst sterven
● Door wie wil ik graag verzorgd worden
● Ik wil dat ze eerlijk tegen mij zijn over mijn situatie
● Wat wil ik vastleggen voor later
● Wie mag er namens mij over mijn gezondheid beslissen als ik dat zelf niet meer kan (vanwege coma of dementie)

Spreek uw een wensen tijdig uit, er is vaak meer mogelijk dan u in eerste instantie denkt. Daar gaat het over op woensdag de 31ste oktober a.s.

Mevr.dr. Dorothea Touwen, docent medische ethiek en recht van het Leids Universitair Medisch Centrum houdt een presentatie over de wensen rond de laatst levensfase; .een panel van deskundigen zoals klinisch geriater van het Alrijne ziekenhuis, dhr. Peter Jue, de huisarts mevrouw Jacqueline Zinkweg, een vrijwilliger van het NVVE (Nederlandse Vereniging van Vrijwillig Levenseinde) dhr. Jaap van Riemsdijk zullen onder leiding van de voorzitter de heer Ton Kohlbeck ingaan op uw vragen.

De middag, woensdag 31 oktober a.s. wordt georganiseerd door de gezamenlijke ouderenbonden in Wassenaar t.w. de KBO-PCOB en de WASBO. De middag wordt financieel mogelijk gemaakt door de Gemeente Wassenaar en de Kracht van Wassenaar.
Vanaf 13.30 uur bent u welkom in de theaterzaal van de Warenar, Kerkstraat te Wassenaar. De middag is kosteloos, een kopje koffie wordt u aangeboden en na afloop ontvangt u een brochure.

De uitnodiging is voor iedereen.

Wassenaarse Slag LIVE

Populair Nieuws

Meld u aan voor onze dagelijkse nieuwsbrief