zaterdag 23 januari 2021

P Politiek

CDA op werkbezoek op de Oostdorperweg

Wassenaar - Op zaterdag 3 november is de CDA-fractie op werkbezoek geweest bij de bewoners van de Oostdorperweg, ter hoogte van de Haven. Een gezellige, levendige buurt, waar de buurtgenoten elkaar goed kennen en goed contact hebben met elkaar. Er is hier altijd iets te doen. Zo zal deze winter een ijsbaan verrijzen op de kop van de Haven. Ontzettend gezellig!

Helaas heeft die gezelligheid ook een keerzijde. Zeker in het weekend kan het tot in de late uren erg druk zijn in het gebied. Het uitgaand publiek uit het dorp komt na de sluiting van de gelegenheden daar, aan de Oostdorperweg nog iets lekkers halen. De drukte leidt o.m. tot geluidsoverlast en de aanwezigheid van zwerfvuil in een buurt waar ook gewoond wordt en kinderen spelen. Hier staan wij als Wassenaarse gemeenschap voor de uitdaging om te komen tot goede oplossingen voor alle partijen. Zodat het in deze buurt goed toeven is, zowel voor de bewoners, als voor de aanwezige restaurants, cafés, bedrijven, winkels, en natuurlijk de bezoekers.

Om dit te bereiken zal CDA Wassenaar bij het College van B&W informeren naar de mogelijkheden om tot structurele oplossingen te komen. Ook zullen wij binnen de gemeenteraad bezien welke stappen kunnen ondernomen om te komen tot een goede oplossing van dit probleem.