Skip to content

Klimaatmaatregelen: Wat is realistisch? De gemeente moet actievere rol spelen.

10 mei 20192 minute read

In de klimaatdiscussie moet de gemeente een actievere rol spelen.
Maar waar gaat het over? De aarde bestaat 4,6 miljard en de mens 200.000 jaar. Uit jarenlang geologisch/paleontologisch onderzoek blijkt dat de klimaatveranderingen op een natuurlijke manier zijn veroorzaakt zoals door variatie in broeikasgassen, zonactiviteit, vulkaanuitbarstingen en dergelijke. De huidige klimaatverandering past binnen een groter cyclisch proces waarop wij geen invloed hebben. Wel op de recent door menselijke activiteiten veroorzaakte versnelling van de stijging van CO2/broeikasgassen met gevolg (onduidelijk is hoeveel) voor onze leefomgeving. En welk deel van de huidige CO2-stijging is uitsluitend het gevolg van menselijk handelen? Gehanteerde modellen en waarnemingen geven slechts een trend.

De werkelijke impact van Wassenaar op ons klimaat is beperkt. Voor waardevolle discussies in o.m. de klimaattafels moet je goed inzicht in de relevante feiten hebben met bruikbare cijfers. Dan kan je aangeven wat de Wassenaarders er zinvol aan kunnen doen. Aan luchtfietserij hebben we niets. Natuurlijk alle kleine initiatieven helpen maar het is beter dat gericht aan de duurzaamheid met CO2 mindering wordt gewerkt. (niet alle duurzaamheidsmaatregelen zoals houtverbranding zijn CO2 vriendelijk). Daar ligt een belangrijke taak voor de gemeente.

Om Wassenaar duurzaam en CO2-neutraal maken moet je stapsgewijs realistische doelstellingen vastleggen gebaseerd op de werkelijke bijdrage die Wassenaar er aan kan leveren. En, goed met feiten onderbouwd, de fasering van de benodigde maatregelen helder aangeven. Heel basic, zonder exotische maatregelen. De gemeente moet nu daarvoor initiatief nemen en actiever en toegespitst op de Wassenaarse situatie publiceren. (niet alleen via een algemene site www.duurzaambouwloket.nl ).

De gemeente moet de Wassenaarders actief inzicht geven in de technische en financiële mogelijkheden om de Wassenaarders te stimuleren mee te doen aan de verduurzaming/CO2 mindering.

Op het gemeentekantoor moet een toegankelijk en goed geïnformeerd loket komen. Dat alert blijft op toekomstige technische ontwikkelingen (o.m. de warmtepompen) en daarover ook publiceren.

Eerste slag te behalen: het isoleren van woningen en het stimuleren van meer groen (bomen en planten) in de openbare omgeving en tuinen. Vervolgens zuiniger verlichting en zonnecellen/zonneweides. Later zonneboilers. Afkoppelen van (bestaande) woningen van aardgas is thans geen realistische optie. Begin praktisch ook omdat bepaalde technieken (warmtepompen e.d.) nog lang niet zijn uitontwikkeld.

Meer bewustmaking? Onnodig, Wassenaarders leven niet onder een steen! Samen kunnen we Wassenaar duurzaam en CO2-neutraal maken.

Boet Derks, Madeleine de Roy-Weekers, Stan Snelleman, Titia Bak, Pleun van den Dool.

 

Tags

KlimaatWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top