Skip to content

CDA-Wassenaar op werkbezoek bij WRB en de dorpshaven

8 juli 20192 minute read

De CDA-fractie zet zich 100% in voor Wassenaar en alle Wassenaarders. Onze partijslogan is niet voor niets: WASSENAARDERS SAMEN. Je hard maken voor een beter, sterker en mooier Wassenaar doen we graag. Een fractie die graag regelmatig op werkbezoek gaat bij instellingen en groepen burgers. Zo zijn we onder meer op bezoek geweest bij de strandpost van de WRB en bij de buurtvereniging dorpshaven.

Trots op alle vrijwilligers
Goed om in gesprek te gaan met het nieuwe jonge bestuur van de WRB op locatie om te zien en te horen wat er speelt en waar men mee bezig is. Het CDA vindt het schitterend dat zoveel dorpsgenoten zich op het strand inzetten voor de veiligheid van de strandbezoekers. De WRB heeft 400 leden, waarvan 70 (!) zich inzetten als lifequard op het strand. Tijdens de komende raadsvergadering zal CDA-fractievoorzitter Ronald Everard spreken over de noodzakelijke vervanging van de strandpost: “We zijn enorm trots op de vele jonge vrijwilligers die zich zo inzetten. Dat moet natuurlijk wel gebeuren vanuit een goede strandpost, de huidige is echt ruim over de houdbaarheidsdatum heen en moet dringend worden vervangen. Langer uitstel is onverantwoord.” CDA-commissielid Dymphna Vree heeft de WRB nog een prima suggestie gedaan: “nodig politieke partijen uit om te komen kijken in de strandpost en te spreken met de mensen van de WRB.“

Buurtvereniging Dorpshaven
Het CDA is langs geweest bij de nieuwe buurtvereniging Dorpshaven. Zij komt op voor de belangen van de omwonenden. En dat is nodig, want hoewel het havengebied een gezellig gebied is met restaurants en terrassen, is er ook sprake van flinke overlast. We hebben een goed gesprek gehad over de huidige situatie in de wijk en de ijsbaan. Hoewel heel gezellig leidt dit ook tot geluidsoverlast. Ook tijdens de koningsnacht is er tot laat harde muziek gehoord in de wijk, met nadruk op de lage tonen. Dit draagt niet bij tot woongenot in dit gebied met veel horeca. De buurtvereniging pleit onder meer voor het formuleren van goede en duidelijke normen waarop gehandhaafd kan worden, en een goede evaluatie van de pilot over de ijsbaan. Danielle Starrenburg: “We gaan er kritisch op toezien dat de gemeente met de bewoners samen zal werken aan een goed woon- en werkklimaat in het havengebied en we bezinnen ons op verdere stappen”.

Meer weten van het CDA of lid worden? Kijk op www.cdawassenaar.nl

Tags

CDADorpshavenWassenaarWRB
Gerelateerde artikelen
Back To Top