Skip to content

De zomer in met VVD Wassenaar

26 juli 20193 minute read

Met de zomer voor de deur zit ook het eerste volle jaar na de gemeenteraadsverkiezingen erop; een mooi moment voor terugblik. Het was een druk en bewogen jaar waarin wij met elkaar positieve stappen voor Wassenaar hebben gezet.

In eerste plaats omdat wij als zelfstandige gemeente verder gaan! Na een lang bestuurlijk traject hebben we –na twee en half jaar waarnemerschap- gelukkig een kroonbenoemde burgemeester. Met een mooie profielschets heeft de gemeenteraad Leendert de Lange gekozen als nieuwe burgemeester. De VVD wenst Leendert alle succes toe.

Daarmee lossen wij een belangrijke verkiezingsbelofte in: Wassenaar zelfstandig. Zo blijven wij met elkaar beslissen hoe we ons groen beheer op orde houden, waar ruimte is voor woningbouw en blijven onze voorzieningen dichtbij en lokaal georganiseerd. Een zelfstandig dorp betekent ook verantwoordelijkheid. Dat betekent geen gedoe, het dorp stabiel besturen en de taken die de gemeente heeft waarmaken. Voor alle Wassenaarders en als partner in de regio. Wij schrijven in deze krant daarom vooral over onze eigen ideeën en resultaten. Van negatieve verhalen over andere partijen wordt Wassenaar geen mooier dorp.

Er zijn in het afgelopen jaar grote stappen gezet naar een echt sluitende begroting met deregulering van ingewikkelde ruimtelijke ordeningsprocedures en besparingen op het ambtelijke apparaat. Bezuinigingen is nooit leuk, maar wel nodig. Met de tekorten uit vorige College periode en het wegvallen van de precariobelasting had Wassenaar forse uitdagingen. Daar zijn voor komend jaar de forse (landelijke) tekorten op de jeugdzorg en het wegwerken van achterstallig onderhoud bijgekomen. De Wassenaarse VVD staat voor een eerlijke begroting waarin alle lopende uitgaven worden bekostigd op de begroting. Zo maken we geen schulden voor toekomstige Wassenaarders. De gemeente is er voor u, in plaats van andersom.

Tot slot is er het afgelopen jaar hard gewerkt om het grote achterstallige onderhoud weg te werken. Met het bouwen van de nieuwe Sporthal, in positieve samenwerking met de Kieviten, en de nieuwe gymzaal aan de Burmanlaan worden onze sportfaciliteiten op orde gebracht. Dat is goed nieuws voor sporters, coaches, leerlingen en ouders in Wassenaar. En eindelijk ligt er een visie om te investeren in het strand, onze scholen en nieuw afvalbeleid met betere dienstverlening. Wassenaar wordt jaarlijks uitgeroepen tot mooiste woongemeente van Zuid Holland. Dat moeten we met elkaar vast houden!

Er blijven genoeg uitdagingen over zoals het tegengaan van sluipverkeer of de N44. We blijven ons samen met onze coalitiepartners CDA, LW en D66 inzetten voor Wassenaar. Niet door te schreeuwen, maar door te doen. Niet door overal tegen te zijn, maar door –ook- verantwoordelijkheid te nemen voor moeilijkere maatregelen. Niet met goedkope stukjes, maar met nieuw beleid. Voor een ons ‘gewoon bijzondere’ dorp waar het –zeker in de zomer- genieten is.

Voor nu wens ik u allen een mooie vakantie toe!

Namens het Wassenaarse VVD-team,

Laurens van Doeveren
Fractievoorzitter VVD

Meedenken of meebeslissen over Wassenaar en de koers van de VVD? Wordt lid van het Wassenaarse netwerk! Kijk op https://wassenaar.vvd.nl

Tags

VVDWassenaarZomer
Gerelateerde artikelen
Back To Top