Skip to content

Ons dorp in beweging

22 oktober 20192 minute read

Met bovenstaande pakkende titel willen De Vrienden van Wassenaar de aandacht vestigen op de komende Najaarsbijeenkomst in de Warenar. Iedereen is welkom op 7 november ( aanvang om 20.00 u ) om te komen luisteren naar onze burgemeester Leendert de Lange . Hij zal op deze avond ons mee nemen in zijn belevenissen gedurende zijn eerste 100 dagen . Daarnaast zal wethouder Caroline Klaver onze aandacht vragen voor de plannen om de verkeersoverlast in ons dorp aan te pakken.
En ook Ellen Waasdorp van de Vrijwilligerscentrale zal ons vertellen over vrijwilligerswerk en uitleggen hoe wij als Wassenaarders elkaar nog beter kunnen helpen en steunen waar dat nodig is.

Een interessant programma met alle ruimte om te reageren en vragen te stellen aan de sprekers.

Het college staat voor vele uitdagingen en wij zijn benieuwd hoe onze bestuurders daar nu mee omgaan.
Hoe staat het nu met de plannen omtrent de Werkorganisatie Duivenvoorde en hoe beinvloeden die de bestuurlijke slagkracht van onze gemeente?
En onze financiële positie ? Is de begroting voor 2020 ECHT structureel sluitend, of wordt er toch een greep in de Reserves gedaan ?

Ook richten we onze vragen op de Jeugdzorg ( daar komen we veel geld tekort ? ) en op de medische voorzieningen in ons dorp. De huisartsen gevestigd in het gezondheidscentrum aan de Hofcampweg zoeken naar een andere locatie omdat ze ook specialistisch gerichte zorg willen gaan verlenen, en alsdan te klein behuisd zijn …..!

Vervolgens mogen we ons Cultureel Erfgoed niet vergeten. We lezen over de Paauw en over de molen De Windlust. Maar veel privaat cultureel erfgoed “ staat op de tocht “. Pand Ivicke is een schrijnend voorbeeld . Hoe gaat de gemeente dit soort gevallen nu echt aanpakken ?
Tenslotte nog even het vergrootglas op de Vekeersproblematiek, waar de wethouder ons meer over gaat vertellen. Een hele rij aan uitdagingen…… !

En wat is onze rol als burgers van Wassenaar bij het zoeken naar oplossingen voor al deze vraagstukken ?
Krijgt het begrip Burgerparticipatie nu echt invulling ?
En wat wordt het dan, meedenken , meepraten of ook méébeslissen …..?
De Vrienden zien dat er stappen zijn gezet ( klimaattafel, Beeldkwaliteitsplan ) , maar nog vele dossiers liggen op tafel ( verkeer, groene zone Valkenburg etc ).
De Vrienden staan er klaar voor ! Samen sterk voor Wassenaar.

Tags

ColumnVrienden van WassenaarWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top