vrijdag 03 april 2020

P Politiek

Sluiting Bronovo: wat zijn de gevolgen voor ons en ons Gezondheidscentrum?

Wassenaar - Het is een feit: Haaglanden Medisch Centrum (HMC) Bronovo ziekenhuis sluit uiterlijk 2024 haar deuren. Dit jaar al wordt Bronovo omgevormd tot een weekziekenhuis voor poliklinische en planbare zorg en die zorg gaat uiteindelijk over naar HMC Antoniushove. Het is duidelijk wat er met Bronovo als ziekenhuis gaat gebeuren, maar HartvoorWassenaar wil ook inzicht in de consequenties voor het Gezondheidscentrum in Wassenaar. Immers, ons Gezondheidscentrum is een dependance van Bronovo.

Gezondheid is een groot goed en het is belangrijk dat Wassenaarders snel en adequaat geholpen worden zonder daarvoor ver en lang te reizen. Wij hebben het college dan ook verzocht om na te gaan wat de gevolgen van de sluiting voor het Gezondheidscentrum zijn. Ook hebben wij gevraagd het initiatief te nemen om specialisten als dermatoloog en oogarts weer poliklinische spreekuren in het Gezondheidscentrum te laten houden. Dit laatste met name voor die patiënten die nu nog naar Bronovo gaan, maar straks naar het verder weg gelegen en slecht bereikbare Antoniushove of Westeinde moeten zien te komen.

Wat ons grote zorgen baart is een mogelijke terugval van de ambulancedienstverlening nu de ambulancepost in Bronovo verdwijnt. We hebben het college gevraagd om te onderzoeken hoe dit voorkomen kan worden en waar de Wassenaarders in de toekomst voor spoedeisende eerste hulp, door de week en in het weekeinde, terecht kunnen.

HartvoorWassenaar zet zich in voor goede en bereikbare zorg!

Joost van Rossem
Voor een solide zelfstandig dorp in balans

Wassenaarse Slag LIVE

Populair Nieuws

Meld u aan voor onze dagelijkse nieuwsbrief