woensdag 12 mei 2021

P Politiek

Valkenburg: wethouder, help, waar laten we al die auto’s?

Wassenaar - De gemeenteraad heeft de wethouder teruggestuurd naar de onderhandelingstafel met Katwijk. Afspraken/besluiten van de vorige raad met Katwijk (1500 meter groene buffer, testveld voor drones vooral op Katwijks grondgebied) zijn genegeerd. Hierover is al veel geschreven.

Ik mis de aandacht voor de aanzienlijke verkeersgevolgen van een volgebouwd Valkenburg op Wassenaar. Op de ontwerpkaart staat een (brede) ontsluitingsweg richting Wassenaar. Deze zou er alleen komen voor openbaar vervoer en de hulpdiensten, de rest moet via de Rijnland-route richting Den Haag of Leiden. Maar de sluipverkeerder gaat bij voorkeur via deze ontsluitingsweg.
Het gevolg is dramatisch voor het verkeer in Wassenaar.

Op Valkenburg komen 5000 huizen (naast bedrijven). Iets minder dan de helft van het aantal huizen in Wassenaar (12.176). Wassenaar telt 14.225 auto’s, 990 bedrijfsvoertuigen en 740 motoren. Autodichtheid in Wassenaar: 1.2 auto per woning. Bij 5000 woningen is in Valkenburg volgens de gehanteerde rekenmodellen een autodichtheid voorzien van 1.2-1.6 auto per woning (exclusief bedrijfvoertuigen en motoren). Ofwel minstens 6000 autos, 500 bedrijfsvoertuigen en 400 motoren. Volgens de rekenmodellen levert dit dagelijks ca 13.000 gemotoriseerde verkeersbewegingen op (van a naar b en terug, niet alleen naar Leiden of Den Haag).

Waar dat toe leidt zien we met de afsluiting van de Storm. Dat wordt structureel zonder gedurfd ingrijpen. Sluipverkeer schaadt de economie van Wassenaar.

Vraag aan de wethouder: Waar laten we die duizenden extra auto’s (met fijnstof) naast het strand- en Duinrell verkeer ?
Gemeenteraad, draag de wethouder op dat de ontsluitingsweg wordt geschrapt.
Besturen is vooruit zien !

Voor een leefbaar Wassenaar: Boet Derks.

(bronnen: Alle cijfers.nl update 2019, OOZO.nl 2018)