zondag 18 augustus 2019

P Politiek

Verkoop van het O&O gebouw: 1,1 miljoen euro over de balk (deel 1 van 3)

Wassenaar - Dinsdag 19 maart zal de raad discussiëren over de raadpleegbrief van het college om het 'O&O gebouw' aan de Zonneveldweg te verkopen. Het gebouw betreft een markant pand dat in 2016 voor 1,1 miljoen euro verbouwd is tot iets wat het niet moest worden en sindsdien moedwillig leeg staat. Begin 2018 is het pand bijna onderhands verkocht voor €400 000. Nu wordt een openbare verkoop voorgesteld. Dit zal wellicht meer gaan opbrengen, maar dat Wassenaar voor een flink bedrag het schip in gaat is duidelijk. Hoe heeft deze verkwisting kunnen plaatsvinden?

In dit drieluik duiken we hierin. In dit eerste deel wordt ingegaan op de totstandkoming van het besluit tot verbouwing, in het tweede deel wordt toegelicht hoe het pand leeg is komen te staan en in het derde deel wordt ingegaan op de verkoop van het pand.

Deel 1: Totstandkoming besluit tot verbouwing van het O&O pand.
Het O&O pand is wellicht het meest bekend als buurtcentrum van buurtvereniging Oostdorp en omgeving die zich hier al decennia huisvesten. Het pand bevindt zich op Zonneveldweg 55A en betreft het voormalig schoolgebouw kleuterschool St. Willibrordus. Het gebouw is al decennia lang in gebruik als verenigingsgebouw. Ook scouting Willibrord zit op op het moment dat dit verhaal zich afspeelt al 25 jaar in dit pand. In 2014 huisvestte het naast de buurtvereniging en de scouting ook stichting WASTO (Trefcentrum voor Ouderen). WASTO organiseerde diverse activiteiten voor ouderen, zoals een kaartclub en een gymclub.

Begin 2014 schrijft het college een adviesnota aan de raad, welke in eerste instantie wordt behandeld door de commissie. Het college laat weten dat er door een onduidelijke toekomstvisie op het gebouw sinds 2003 slechts minimaal onderhoud is gepleegd. Zij geeft aan dat dit inmiddels nodig is. Dit wordt onderbouwd met een aantal onderzoeken. De staat van het gebouw wordt in de betreffende commissievergadering vergeleken met de staat van de Warenar en de Paauw.

Het college stelt dat de toekomstvisie voor het O&O pand nog steeds onduidelijk is, maar er geen herbestemming op de planning staat. Het gebouw zal dus verbouwd worden tot bruikbare ruimten voor de huurders die op dat moment het pand huren, dat wil zeggen Buurtvereniging O&O, scouting Willibrord en stichting WASTO. De huurders zijn verheugd dat er eindelijk een renovatie gaat plaatsvinden, zij beschrijven de staat van het gebouw als erbarmelijk.

Het college vraagt in te stemmen met een investering van €113 637,- t.b.v. brandveiligheidsmaatregelen en €287 133,- t.b.v. duurzaamheidsmaatregelen. Samen met het budget voor het (almaar uitgestelde) regulier onderhoud komt dit op een totaal van €1 052 597,-.Het college stelt voor deze werkzaamheden als geheel op te pakken. Het voorstel wordt ingebracht in de commissievergadering van 24 februari 2014.

De commissie herkent het gebrek aan visie m.b.t gebouwen en dit gebouw in het bijzonder. Zij roept de wethouder op om een (nieuw) accommodatiebeleid te ontwikkelen, want er blijkt slechts een 4e conceptversie uit 2012 beschikbaar te zijn. De wethouder geeft aan dat hier aan wordt gewerkt. Op dit nieuwe accommodatiebeleid wordt niet gewacht en het voorstel wordt met een paar kanttekeningen als hamerstuk doorgestuurd naar de raad. De raad wijt er in de vergadering van 10 maart 2014 dan ook geen woorden aan en stelt de investering met een klap van de hamer vast. Het lot van 1,1 miljoen euro is hiermee verzegeld.

Nu het budget rond is, kunnen de voorbereidingen tot de verbouwing starten. Tussen maart 2014 en november 2015 vinden deze voorbereidingen plaats. Er worden afspraken gemaakt met buurtvereniging O&O, scouting Willibrord en WASTO over de inrichtingswensen. De verbouwing zal november 2015 gaan aanvangen. De huurders weten dan al dat ze na de verbouwing een flinke kluif op hun bord zullen hebben, omdat de verbouwing grote delen van de inrichting ongemoeid laat.

Om budgettair administratieve redenen komen de kosten voor dit project nogmaals langs bij de raad, namelijk tijdens de behandeling van de najaarsnota 2015 op 23 november 2015. Dit raadsbesluit vertraagt de verbouwing met enkele weken. In december 2015 gaat aannemer Den Dubbelden uit Noordwijk uiteindelijk voortvarend aan de slag.

Het bedrag wordt overigens een jaar later in de najaarsnota van 2016 met €17.000,- omhoog bijgesteld tot €1.069 597,-. Dit is na de verbouwing. Ook ditmaal worden er geen woorden aan verspild.

Buurtvereniging O&O en Scouting Willibrord verkassen eind 2015 tijdelijk naar het 'SJW-gebouw' aan de Dr. Mansveltkade. Dit pand is in een recent verleden voor Stichting Jongerenwerk Wassenaar neergezet. Kort hierna is de subsidie van deze stichting ingetrokken en sindsdien stond dit pand grotendeels leeg. Ook WASTO heeft na de verhuizing nog enkele activiteiten gedaan in het pand. Haar activiteiten zijn kort hierna stopgezet en deels overgenomen door de Wassenaarse Senioren Bond (WASBO).

Het gebouw is met name voor vereniging O&O in eerste instantie weinig geschikt. Het gebouw is immers ingericht als concertzaal, zonder ramen, met podium en met zwartgeverfde muren. De kosten om dit tijdelijke onderkomen enigszins aan te passen door bijvoorbeeld de muren wit te verven, wil de gemeente niet vergoeden. Buurtvereniging Oostdorp en omgeving heeft in haar 84-jarig bestaan nog nooit een gulden of euro subsidie aangevraagd en heeft ook deze aanpassingen voor eigen rekening gedaan. Zij hing uit protest een bord met de tekst 'De Bunker' aan de gevel.

Een pand zonder buitenruimte is voor een scouting ook niet geschikt, maar zij accepteert het als tijdelijk onderkomen.

In deel 2 wordt beschreven hoe buurtvereniging O&O en scouting Willibrord na de verbouwing niet meer welkom zijn.

Wassenaarse Slag LIVE

Populair Nieuws

Meld u aan voor onze dagelijkse nieuwsbrief