vrijdag 16 april 2021

R Rubrieken

Met Mickey Mouse maatregelen stop je geen sluipverkeer!

Wassenaar - Na de afsluiting van ondermeer de Storm bleek glashelder: Wassenaar bezwijkt onder sluipverkeer. Een grote ergenis in Wassenaar, we hebben al strand- en Duinrellverkeer. Goed dat de wethouder inziet dat het verkeersplan 2016 niet voldoet en met een nieuw verkeersplan en een kentekenonderzoek komt (dat laatste is een paar jaar geleden ook gehouden). Uit diverse bestaande verkeersonderzoeken en -tellingen blijkt al dat veel verkeer niet afkomstig is uit Wassenaar. Het onderzoek kan daarom veel eerder gereed zijn. Op de onderzoeksvraag of onze wegen robuust genoeg zijn is het antwoord kortweg: nee.

Veel sluipverkeer komt, naast Katwijk, uit Amsterdam Zuid en andere gemeenten boven Katwijk, Leiden enz. En terug vanuit Den Haag enz. Om de A4 en N44 te ontwijken. Rijden door Wassenaar levert tijdswinst op en rijdt prettiger dan bijvoorbeeld over de N44.

Deze prikkels moeten met durf ontmoedigd worden. Door stevige maatregelen te beginnen in de spits. Niet met een bordje hier en drempeltje daar. Dat is een Mickey Mouse aanpak. Dat werkt niet. Sluipverkeer weren moet met een fundamenteel andere en integrale aanpak door heel Wassenaar. In de afweging van het (economische) belang van het sluipverkeer tegenover de belangen van Wassenaar ( leefbaarheid, veiligheid en bereikbaarheid) moet de nadruk liggen op de belangen van Wassenaar. Het is geen taak van Wassenaar om de belangen van sluipverkeerders te behartigen. De metropoolregio (MRDH) moet zorgen voor de doorstroming van de A4 en N44. De Rijnlandroute zou na een paar jaar geen verlichting meer bieden. Dat verhoogt de urgentie van stevig doorpakken.

Het nieuwe verkeersplan is de kans om echt door te pakken. Maar het “tekentafelplan”, om de doorstroom te bevorderen, door de 3 assen (de Storm, de van Zuylen en de Prinsenweg) breder te maken trekt juist meer verkeer aan.
Begin met in de spits bij de bron het sluipverkeer aan te pakken. Op de wegen buiten Wassenaar met doseerlichten zoals voor de afslag op de N44 naar het Rozenplein, voor de Katwijkseweg, de Kokshoornlaan voor de afslag naar de Wittenburgerweg. Dergelijke maatregelen ziet men steeds meer bij andere gemeenten om de leefbaarheid en veiligheid te bevorderen. Binnen Wassenaar door het afwaarderen van de 3 assen tot 30km wegen. Wassenaarders moeten niet nog meer fijnstof “happen”.
Maatregelen zoals het carpoolen te bevorderen zijn sympathieke Mickey Mouse maatregelen maar hebben nauwelijks effect. Men blijft individueel rijden.

Boet Derks, voor een leefbaar Wassenaar