zondag 02 oktober 2022

E Events

SKW 3 juni: Bijna drie jaar nieuw jongerenwerk in Wassenaar

Op maandag 3 juni geeft Rens Cornelisse op de maandelijkse bijeenkomst van het Sociaal Kontakt Wassenaar (SKW) een presentatie. Rens is inmiddels bijna 3 jaar actief als jongerenwerker in de gemeente Wassenaar. Hij gaat vertellen over de opdracht van de Stichting Jeugd- en Jongerenwerk Midden-Holland (StJJMH) en over de werksoorten die het team in Wassenaar uitvoert. Hij wil ook graag hun successen van de afgelopen jaren delen, alsmede de trends onder de jongeren binnen Wassenaar. De bijeenkomst van het SKW vindt plaats in het Van Heeckerenhuis, in de zaal van het Rode Kruis, Van Heeckerenstraat 2A van 16.00 - 17.00 uur. Deze is in eerste instantie bedoeld voor de deelnemers aan het Sociaal Kontakt, maar ook andere belangstellenden en belanghebbenden zijn op 3 juni van harte welkom.

SOCIAAL KONTAKT WASSENAAR
contactpersoon: ir. A.J.F. de Vries
Middelweg 63
telefoon 070-5110817/06 30250961