zaterdag 24 juli 2021

P Politiek

Wat staat er deze week op de politieke agenda: Nieuwe Burgemeester

Aanstaande dinsdag 11 juni wordt de nieuwe burgemeester van Wassenaar bekendgemaakt tijdens een extra raadsvergadering. Het eerste deel van de vergadering, waarin de keus door de vertrouwenscommissie beargumenteerd wordt is geheim en dus ook niet toegankelijk.

Daarna wordt de nieuwe burgemeester bekendgemaakt, dit is openbaar. We kunnen inmiddels met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid stellen dat de nieuwe burgemeester een man is. Dit werd duidelijk door een verspreking en de reacties op de verspreking tijdens de commissievergadering Bestuur en Middelen van afgelopen woensdag